Šį kartą dienorašti rašo mokytojo mokinė iš Mauricijaus.

Jo Šventenybės Bhakti Čaitanya Svamio vizitai Mauricijuje 2010 m. gruodžio 6-18 dienomis

Publikuota dienoraštyje

Pirmadienis, 2010-12-06

Prabhu Vradžaradžas, mūsų duktė Riddhi ir aš kažkur 5 ryto važiavome į Bon Accueuil Iskcon'o fermą, į prabhu Satišo ir matadži Hari Gangos namus, kur Guru Maharadžas turėjo būti apsistojęs iki gruodžio 10-osios. Atsidavusieji belaukdami Guru Maharadžo vedė kirtaną. Guru Maharadžas Haridevo prabhu automobiliu iš Plaisance oro uosto atvyko apie 8:45 val., lydimas Manasi Gangos, Gaurangi, Kunti ir Suločani matadžių. Kaip įprasta, buvo pravesta pėdų plovimo ceremonija, bei Guru Pudža, po kurio sekė Guru Maharadžo kreipimasis į atsidavusiuosius. Gurudevas priėmė lengvą prasadą ir išvyko miegoti.

Antradienis 2010-12-07

Šventų vardų kartojimas prasidėjo 5:15 ryto. Apie 6 val. Gurudevas, kartu su Haridev prabhu, pėsčiomis išėjo į Šri Šri Krišna Balaram Mundirą tęsti šventų vardų kartojimo. Mes visi prisijungėme prie jo. Gurudevas skaitė Šrimad Bhagavatam paskaitą (SB 10.8.18 ir 19), kurioje dalyvavo apie 30 atsidavusiųjų. Po paskaitos grįžome į prabhu Satišo namus, kur Gurudevas atliko Giriradžių garbinimą bei pasiūlė Jiems bhogą. Pusryčiams Guru Maharadžas valgė tik vaisius ir gėrė sulčių. Nuo 10:30 val. laikas buvo skirtas daršinams ir susitikimams su atsidavusiaisiais. Maharadžas laikėsi griežtos dietos. Pietus jam gamino matadži Lalita Čarana, o matadžės Manasi Ganga, Gaurangi ir aš jai padėjome. Apie 13:30 val. Maharadžas pavalgė pietus ir ėmėsi savo asmeninių darbų, naudodamasis savo nešiojamuoju kompiuteriu.

Vakare išėjome į Harinamą Montangne Longue vietovėje. Į harinamą Gurudevą atvežė prabhu Haridevas. Prabhu Arjuna jau buvo pradėjęs kirtaną, kai Guru Maharaj perėmė giedojimą ir harinamą vedė iki pat pabaigos. Ji buvo išties ekstatiška, o atsidavusieji šoko visos harinamos metu. Prabhu Doseaho tėvų namuose Gurudevas atisigėrė sulčių ir davė daršaną. Ten pat ir visiems kitiems buvo pasiūlytas prasadas. Gurudevas prabhu Nrisingha automobiliu grįžo į fermą ir nuėjo ilsėtis.

Trečiadienis 2010-12-08

Jau kitą dieną, Guru Maharadžas atvyko į šventyklą, kur prasidėjo šventų vardų kartojimas.

Mes prisijungėme prie kartojimo, o 7:30 val. išklausėme Šrimad Bhagavatam klasę (SB 10.8.20) , kurioje taip pat dalyvavo ir Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas. Tai buvo nuostabi Gurudevo paskaita. Grįžome į fermą, kur ir buvome apsistoję, ir Maharadžas atliko garbinimo apeigas Giriradžiams. Tada jis priėmė pusryčiams prasadą (vaisius).

Kartojau šventus vardus, kai Gurudevas staiga pasirodė lipdamas laiptais žemyn. Pasiūliau savo nusilenkimus, tačiau likau stovėti lyg statula. Vėliau pagalvojau, kokia visgi aš esu kvaila; nesumojau atidaryti Guru Maharadžui durų, kai jis kartu su prabhu Haridevu ėjo valgyti prasado pietums prabhu Ragunatha namuose. Tuo pat metu mes valgėme prasadą matadži Hari Ganga namuose.

Kai Gurudevas apie 16 val. grįžo atgal, kuriam laikui išėjome pasivaikščioti į Belle Mare paplūdimį šventų vardų kartojimui. Grįžęs 18 val., Gurudevas iš karto išvyko į šventyklą, kur vyko susirinkimas su šventyklos lyderiais. 19:20 val. Guru Maharadžas pravedė vakarinę programą Šri Šri Krišna Balarama Mundir šventykloje ir skaitė Bhagavad Gita paskaitą. 21:30 val. jis grįžo į savo kambarį ir nuėjo ilsėtis.

Ketvirtadienis 2010-12-09

Guru Maharadžas pabudo anksti ryte ir lydimas Haridevo prabhu išvažiavo į Mangala Arati. Vradžaradža prabhu jau buvo šventykloje ir priėmęs Dievybių daršaną ketino grįžti į matadži Hari Gangos namus, tačiau išvydęs į altorinį įžengiant Guru Maharadžą, jis pasiliko.

7:40 val. ir aš atvykau į šventyklą klausytis Guru Maharadžo Šrimad Bhagavatam paskaitos (SB 10.8.21). Gurudevas vedė kirtaną. Jo Šventenybė Dhira Damodara Maharadžas taip pat dalyvavo programoje. Po paskaitos skubiai grįžau į matadži Hari Gangos namus paruošti vaisių Giriradžiams. Kiek vėliau Vradžaradž prabhu paruošė parafernaliją Giriradžių garbinimo ceremonijai. Po ceremonijos Gurudevas valgė tik vaisius ir visus mus pamalonino pasidalindamas vaisių prasadu. Tada matadžės ėmė ruošti bhogą, tad buvome užsiėmusios virtuvėje.

Kažkur apie 13:45 val., Gurudevas kartu su Šriniketan Dasa prabhu bei Arjun Dasa prabhu, kurie abu yra Šrilos Prabhupados mokiniai, pagerbė prasadą. Pasak Vradžaradž prabhu, Maharadžas valgė tik truputį ir pasakė, kad paruošta buvo akivaizdžiai per daug. Po to kartu su Dievo broliais buvo užimtas išaukštintais dvasiniais pokalbiais, o likusieji priėmėme prasadą. Maharadžo abu svečiai išvyko apie 16 val.

Gurudevas išvažiavo į namahatą, kuri vyko prabhu Viveko ir matadži Reena namuose Flacq'e, rytinėje Mauricijaus dalyje. Gurudevas vyko prabhu Haridevo automobiliu, o mes savo automobiliu. Mūsų didžiam džiaugsmui ir nustebimui, Jo šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas ten taip pat buvo, kiek vėliau prisijungė ir Sarvabhauma dasa prabhu, lydimas prabhu Satisho, matadži Gaurangi bei jų dukters Vanshi.

Guru Maharadžas programą pradėjo, kaip visada, ekstatiniu kirtanu ir tuomet skaitė paskaitą iš Bhagavad Gitos (BG 5.25). Paskaita buvo be galo saldi ir mes visi gėrėme nektarišku Gurudevo žodžius savo ausimis. Po paskaitos kalbėjo Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas, po kurio sekė Jo malonė Sarvabhauma Prabhu. Gurudevas pravedė kirtaną, o atsidavusieji šoko ir juo mėgavosi. Po kirtano Guru Maharadžas, lydimas Sarvabhauma Prabhu, buvo pakviestas priimti lengvo prasado. Kaip tik tuo metu Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas išvyko. Atsidavusieji, kurie negavo prasado skubėjo žemyn laiptais, kur kiekvienam išeinančiam buvo pasiūlytas prasadas išsinešimui. Guru Maharadžo laukėme apačioje, o kai jis išvyko, automobiliu sekėme jam iš paskos.

Gurudevas nuėjo ilsėtis, netrukus ilsėtis nuėjome ir mes.

o Šventenybės Bhakti Čaitanya Svamio vizitai Mauricijuje 2010 m. gruodžio 6-18 dienomis

Publikuota dienoraštyje

 

Pirmadienis, 2010-12-06

 

Prabhu Vradžaradžas, mūsų duktė Riddhi ir aš kažkur 5 ryto važiavome į Bon Accueuil Iskcon'o fermą, į prabhu Satišo ir matadži Hari Gangos namus, kur Guru Maharadžas turėjo būti apsistojęs iki gruodžio 10-osios. Atsidavusieji belaukdami Guru Maharadžo vedė kirtaną. Guru Maharadžas Haridevo prabhu automobiliu iš Plaisance oro uosto atvyko apie 8:45 val., lydimas Manasi Gangos, Gaurangi, Kunti ir Suločani matadžių. Kaip įprasta, buvo pravesta pėdų plovimo ceremonija, bei Guru Pudža, po kurio sekė Guru Maharadžo kreipimasis į atsidavusiuosius. Gurudevas priėmė lengvą prasadą ir išvyko miegoti.

 

Antradienis 2010-12-07

 

Šventų vardų kartojimas prasidėjo 5:15 ryto. Apie 6 val. Gurudevas, kartu su Haridev prabhu, pėsčiomis išėjo į Šri Šri Krišna Balaram Mundirą tęsti šventų vardų kartojimo. Mes visi prisijungėme prie jo. Gurudevas skaitė Šrimad Bhagavatam paskaitą (SB 10.8.18 ir 19), kurioje dalyvavo apie 30 atsidavusiųjų. Po paskaitos grįžome į prabhu Satišo namus, kur Gurudevas atliko Giriradžių garbinimą bei pasiūlė Jiems bhogą. Pusryčiams Guru Maharadžas valgė tik vaisius ir gėrė sulčių. Nuo 10:30 val. laikas buvo skirtas daršinams ir susitikimams su atsidavusiaisiais. Maharadžas laikėsi griežtos dietos. Pietus jam gamino matadži Lalita Čarana, o matadžės Manasi Ganga, Gaurangi ir aš jai padėjome. Apie 13:30 val. Maharadžas pavalgė pietus ir ėmėsi savo asmeninių darbų, naudodamasis savo nešiojamuoju kompiuteriu.

 

Vakare išėjome į Harinamą Montangne Longue vietovėje. Į harinamą Gurudevą atvežė prabhu Haridevas. Prabhu Arjuna jau buvo pradėjęs kirtaną, kai Guru Maharaj perėmė giedojimą ir harinamą vedė iki pat pabaigos.  Ji buvo išties ekstatiška, o atsidavusieji šoko visos harinamos metu. Prabhu Doseaho tėvų namuose Gurudevas atisigėrė sulčių ir davė daršaną. Ten pat ir visiems kitiems buvo pasiūlytas prasadas. Gurudevas prabhu Nrisingha automobiliu grįžo į fermą ir nuėjo ilsėtis.

 

Trečiadienis 2010-12-08

 

Jau kitą dieną, Guru Maharadžas atvyko į šventyklą, kur prasidėjo šventų vardų kartojimas.

 

Mes prisijungėme prie kartojimo, o 7:30 val. išklausėme Šrimad Bhagavatam klasę (SB 10.8.20) , kurioje taip pat dalyvavo ir Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas. Tai buvo nuostabi Gurudevo paskaita. Grįžome į fermą, kur ir buvome apsistoję, ir Maharadžas atliko garbinimo apeigas Giriradžiams. Tada jis priėmė pusryčiams prasadą (vaisius).

 

Kartojau šventus vardus, kai Gurudevas staiga pasirodė lipdamas laiptais žemyn. Pasiūliau savo nusilenkimus, tačiau likau stovėti lyg statula. Vėliau pagalvojau, kokia visgi aš esu kvaila; nesumojau atidaryti Guru Maharadžui  durų, kai jis kartu su prabhu Haridevu ėjo valgyti prasado pietums prabhu Ragunatha namuose. Tuo pat metu mes valgėme prasadą matadži Hari Ganga namuose.

 

Kai Gurudevas apie 16 val. grįžo atgal, kuriam laikui išėjome pasivaikščioti į Belle Mare paplūdimį šventų vardų kartojimui. Grįžęs 18 val., Gurudevas iš karto išvyko į šventyklą, kur vyko susirinkimas su šventyklos lyderiais. 19:20 val. Guru Maharadžas pravedė vakarinę programą Šri Šri Krišna Balarama Mundir šventykloje ir skaitė Bhagavad Gita paskaitą. 21:30 val. jis grįžo į savo kambarį ir nuėjo ilsėtis.

 

Ketvirtadienis 2010-12-09

 

Guru Maharadžas pabudo anksti ryte ir lydimas Haridevo prabhu išvažiavo į Mangala Arati. Vradžaradža prabhu jau buvo šventykloje ir priėmęs Dievybių daršaną ketino grįžti į matadži Hari Gangos namus, tačiau išvydęs į altorinį įžengiant Guru Maharadžą, jis pasiliko.

 

7:40 val. ir aš atvykau į šventyklą klausytis Guru Maharadžo Šrimad Bhagavatam paskaitos (SB 10.8.21). Gurudevas vedė kirtaną. Jo Šventenybė Dhira Damodara Maharadžas taip pat dalyvavo programoje. Po paskaitos skubiai grįžau į matadži Hari Gangos namus paruošti vaisių Giriradžiams. Kiek vėliau Vradžaradž prabhu paruošė parafernaliją Giriradžių garbinimo ceremonijai. Po ceremonijos Gurudevas valgė tik vaisius ir visus mus pamalonino pasidalindamas vaisių prasadu. Tada matadžės ėmė ruošti bhogą, tad buvome užsiėmusios virtuvėje.

 

Kažkur apie 13:45 val., Gurudevas kartu su Šriniketan Dasa prabhu bei Arjun Dasa prabhu, kurie abu yra Šrilos Prabhupados mokiniai, pagerbė prasadą. Pasak Vradžaradž prabhu, Maharadžas valgė tik truputį ir pasakė, kad paruošta buvo akivaizdžiai per daug. Po to kartu su Dievo broliais buvo užimtas išaukštintais dvasiniais pokalbiais, o likusieji priėmėme prasadą. Maharadžo abu svečiai išvyko apie 16 val.

 

Gurudevas išvažiavo į namahatą, kuri vyko prabhu Viveko ir matadži Reena namuose Flacq'e, rytinėje Mauricijaus dalyje. Gurudevas vyko prabhu Haridevo automobiliu, o mes savo automobiliu. Mūsų didžiam džiaugsmui ir nustebimui, Jo šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas ten taip pat buvo, kiek vėliau prisijungė ir Sarvabhauma dasa prabhu, lydimas prabhu Satisho, matadži Gaurangi bei jų dukters Vanshi.

 

Guru Maharadžas programą pradėjo, kaip visada, ekstatiniu kirtanu ir tuomet skaitė paskaitą iš Bhagavad Gitos (BG 5.25). Paskaita buvo be galo saldi ir mes visi gėrėme nektarišku Gurudevo žodžius savo ausimis. Po paskaitos kalbėjo Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas, po kurio sekė Jo malonė Sarvabhauma Prabhu. Gurudevas pravedė kirtaną, o atsidavusieji šoko ir juo mėgavosi. Po kirtano Guru Maharadžas, lydimas Sarvabhauma Prabhu, buvo pakviestas priimti lengvo prasado. Kaip tik tuo metu Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas išvyko. Atsidavusieji, kurie negavo prasado skubėjo žemyn laiptais, kur kiekvienam išeinančiam buvo pasiūlytas prasadas išsinešimui. Guru Maharadžo laukėme apačioje, o kai jis išvyko, automobiliu sekėme jam iš paskos.

 

Gurudevas nuėjo ilsėtis, netrukus ilsėtis nuėjome ir mes.

o Šventenybės Bhakti Čaitanya Svamio vizitai Mauricijuje 2010 m. gruodžio 6-18 dienomis

 

Publikuota dienoraštyje

 

 

 

Pirmadienis, 2010-12-06

 

 

 

Prabhu Vradžaradžas, mūsų duktė Riddhi ir aš kažkur 5 ryto važiavome į Bon Accueuil Iskcon'o fermą, į prabhu Satišo ir matadži Hari Gangos namus, kur Guru Maharadžas turėjo būti apsistojęs iki gruodžio 10-osios. Atsidavusieji belaukdami Guru Maharadžo vedė kirtaną. Guru Maharadžas Haridevo prabhu automobiliu iš Plaisance oro uosto atvyko apie 8:45 val., lydimas Manasi Gangos, Gaurangi, Kunti ir Suločani matadžių. Kaip įprasta, buvo pravesta pėdų plovimo ceremonija, bei Guru Pudža, po kurio sekė Guru Maharadžo kreipimasis į atsidavusiuosius. Gurudevas priėmė lengvą prasadą ir išvyko miegoti.

 

 

 

Antradienis 2010-12-07

 

 

 

Šventų vardų kartojimas prasidėjo 5:15 ryto. Apie 6 val. Gurudevas, kartu su Haridev prabhu, pėsčiomis išėjo į Šri Šri Krišna Balaram Mundirą tęsti šventų vardų kartojimo. Mes visi prisijungėme prie jo. Gurudevas skaitė Šrimad Bhagavatam paskaitą (SB 10.8.18 ir 19), kurioje dalyvavo apie 30 atsidavusiųjų. Po paskaitos grįžome į prabhu Satišo namus, kur Gurudevas atliko Giriradžių garbinimą bei pasiūlė Jiems bhogą. Pusryčiams Guru Maharadžas valgė tik vaisius ir gėrė sulčių. Nuo 10:30 val. laikas buvo skirtas daršinams ir susitikimams su atsidavusiaisiais. Maharadžas laikėsi griežtos dietos. Pietus jam gamino matadži Lalita Čarana, o matadžės Manasi Ganga, Gaurangi ir aš jai padėjome. Apie 13:30 val. Maharadžas pavalgė pietus ir ėmėsi savo asmeninių darbų, naudodamasis savo nešiojamuoju kompiuteriu.

 

 

 

Vakare išėjome į Harinamą Montangne Longue vietovėje. Į harinamą Gurudevą atvežė prabhu Haridevas. Prabhu Arjuna jau buvo pradėjęs kirtaną, kai Guru Maharaj perėmė giedojimą ir harinamą vedė iki pat pabaigos. Ji buvo išties ekstatiška, o atsidavusieji šoko visos harinamos metu. Prabhu Doseaho tėvų namuose Gurudevas atisigėrė sulčių ir davė daršaną. Ten pat ir visiems kitiems buvo pasiūlytas prasadas. Gurudevas prabhu Nrisingha automobiliu grįžo į fermą ir nuėjo ilsėtis.

 

 

 

Trečiadienis 2010-12-08

 

 

 

Jau kitą dieną, Guru Maharadžas atvyko į šventyklą, kur prasidėjo šventų vardų kartojimas.

 

 

 

Mes prisijungėme prie kartojimo, o 7:30 val. išklausėme Šrimad Bhagavatam klasę (SB 10.8.20) , kurioje taip pat dalyvavo ir Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas. Tai buvo nuostabi Gurudevo paskaita. Grįžome į fermą, kur ir buvome apsistoję, ir Maharadžas atliko garbinimo apeigas Giriradžiams. Tada jis priėmė pusryčiams prasadą (vaisius).

 

 

 

Kartojau šventus vardus, kai Gurudevas staiga pasirodė lipdamas laiptais žemyn. Pasiūliau savo nusilenkimus, tačiau likau stovėti lyg statula. Vėliau pagalvojau, kokia visgi aš esu kvaila; nesumojau atidaryti Guru Maharadžui durų, kai jis kartu su prabhu Haridevu ėjo valgyti prasado pietums prabhu Ragunatha namuose. Tuo pat metu mes valgėme prasadą matadži Hari Ganga namuose.

 

 

 

Kai Gurudevas apie 16 val. grįžo atgal, kuriam laikui išėjome pasivaikščioti į Belle Mare paplūdimį šventų vardų kartojimui. Grįžęs 18 val., Gurudevas iš karto išvyko į šventyklą, kur vyko susirinkimas su šventyklos lyderiais. 19:20 val. Guru Maharadžas pravedė vakarinę programą Šri Šri Krišna Balarama Mundir šventykloje ir skaitė Bhagavad Gita paskaitą. 21:30 val. jis grįžo į savo kambarį ir nuėjo ilsėtis.

 

 

 

Ketvirtadienis 2010-12-09

 

 

 

Guru Maharadžas pabudo anksti ryte ir lydimas Haridevo prabhu išvažiavo į Mangala Arati. Vradžaradža prabhu jau buvo šventykloje ir priėmęs Dievybių daršaną ketino grįžti į matadži Hari Gangos namus, tačiau išvydęs į altorinį įžengiant Guru Maharadžą, jis pasiliko.

 

 

 

7:40 val. ir aš atvykau į šventyklą klausytis Guru Maharadžo Šrimad Bhagavatam paskaitos (SB 10.8.21). Gurudevas vedė kirtaną. Jo Šventenybė Dhira Damodara Maharadžas taip pat dalyvavo programoje. Po paskaitos skubiai grįžau į matadži Hari Gangos namus paruošti vaisių Giriradžiams. Kiek vėliau Vradžaradž prabhu paruošė parafernaliją Giriradžių garbinimo ceremonijai. Po ceremonijos Gurudevas valgė tik vaisius ir visus mus pamalonino pasidalindamas vaisių prasadu. Tada matadžės ėmė ruošti bhogą, tad buvome užsiėmusios virtuvėje.

 

 

 

Kažkur apie 13:45 val., Gurudevas kartu su Šriniketan Dasa prabhu bei Arjun Dasa prabhu, kurie abu yra Šrilos Prabhupados mokiniai, pagerbė prasadą. Pasak Vradžaradž prabhu, Maharadžas valgė tik truputį ir pasakė, kad paruošta buvo akivaizdžiai per daug. Po to kartu su Dievo broliais buvo užimtas išaukštintais dvasiniais pokalbiais, o likusieji priėmėme prasadą. Maharadžo abu svečiai išvyko apie 16 val.

 

 

 

Gurudevas išvažiavo į namahatą, kuri vyko prabhu Viveko ir matadži Reena namuose Flacq'e, rytinėje Mauricijaus dalyje. Gurudevas vyko prabhu Haridevo automobiliu, o mes savo automobiliu. Mūsų didžiam džiaugsmui ir nustebimui, Jo šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas ten taip pat buvo, kiek vėliau prisijungė ir Sarvabhauma dasa prabhu, lydimas prabhu Satisho, matadži Gaurangi bei jų dukters Vanshi.

 

 

 

Guru Maharadžas programą pradėjo, kaip visada, ekstatiniu kirtanu ir tuomet skaitė paskaitą iš Bhagavad Gitos (BG 5.25). Paskaita buvo be galo saldi ir mes visi gėrėme nektarišku Gurudevo žodžius savo ausimis. Po paskaitos kalbėjo Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas, po kurio sekė Jo malonė Sarvabhauma Prabhu. Gurudevas pravedė kirtaną, o atsidavusieji šoko ir juo mėgavosi. Po kirtano Guru Maharadžas, lydimas Sarvabhauma Prabhu, buvo pakviestas priimti lengvo prasado. Kaip tik tuo metu Jo Šventenybė Bhakti Dhira Damodara Maharadžas išvyko. Atsidavusieji, kurie negavo prasado skubėjo žemyn laiptais, kur kiekvienam išeinančiam buvo pasiūlytas prasadas išsinešimui. Guru Maharadžo laukėme apačioje, o kai jis išvyko, automobiliu sekėme jam iš paskos.

 

 

 

Gurudevas nuėjo ilsėtis, netrukus ilsėtis nuėjome ir mes.