Manai, kad žmogaus gyvenimas vertas daugiau, negu Tau siūlo popkultūra? Ieškai tokių studijų, kurių niekur kitur nėra? Ieškai prasmės, vidinės laisvės ir nori būti naudingas kitiems?

Studijuok senovės vedų kultūros išpuoselėtą mokslą – bhakti jogą – Vedų akademijoje!!!

Vedų akademija yra oficialus Mayapūro Instituto (http://mayapurinstitute.org/) filialas.

 

Vedų akademija:

 • Tai savęs pažinimo mokslas, leidžiantis patirti harmoniją su savimi ir aplinka.
 • Yra skirta ne tik teorinėms žinioms, bet ir konkrečioms savybėms įgyti, charakteriui transformuoti.
 • Siūlo studijas, kurios skiriasi nuo įprasto akademinio mokslo – čia dėstomas dvasinės švaros puoselėjimo menas.
 • Leidžia studijas pradėti bet kuriuo momentu, nes fiksuotos semestro pradžios nėra.
 • Sudaro individualius studijų planus ir leidžia studijas derinti prie studento aplinkybių (darbo, šeimos pareigų ar kitų studijų).
 • Suteiktas laipsnis galioja tol, kol studentas laikosi tam tikrų tą laipsnį atitinkančių dvasinių standartų.
 • Neturi stojamųjų egzaminų – norint įstoti rašomas motyvacinis laiškas.
 • Vadovaujasi principu, kad vedinis išsilavinimas negali būti suteikiamas už fiksuotą mokestį. Todėl studentai atsilygina savanoriškomis aukomis.

Bhakti jogos kursas

Kiek laiko truks studijos? Mažiausiai visą gyvenimą. Toks jau tas dvasinis mokslas. Šių žinių įgijimas yra labai natūralus ir palaipsnis procesas. Su kuratoriaus pagalba tu turi atrasti savo tempą. Metų bėgyje vyks beveik visų kursų seminarai. Net jeigu esi pirmame kurse, drąsiai lankyk ir kitus seminarus, taip surinksi ateityje tau praversiančius kreditus. 

Jeigu esi labai užimtas, bet namų darbam rasi laiko ir perskaitysi 10 psl. per dieną – pakaks 3-4 metų, kad baigtum visus kursus.

Studijos sudarytos iš šių blokų:                                        

 • Dienos režimas, žalingų įpročių valymas ir meditacija.  Tai svarbiausia studijų dalis, kuri pareikalaus daug pastangų.
 • Asmeninės vedų ir knygų, paremtų vedų mokymu studijos. Tai didžiausios apimties blokas. Perskaitęs tam tikras dalis turėsi parašyti laisvos formos ese. Tai padės tau pačiam geriau susidėlioti savo mintis ir kuratoriui geriau suprasti tavo realizacijas. Taip pat studijuojant pagrindines knygas turėsi atlikti namų darbus – atsakyti į klausimus remdamasis knygose rasta informacija.
 • Praktinė veikla. Ši praktika skirta išmokti džiaugtis davimu. Ši veikla tai viena iš meditacijos formų, be kurios neįmanoma suvokti dvasinių žinių.
 • Susitikimai su kuratoriumi. Jie vyks bent kartą per mėnesį ir dalyvavimas juose yra labai svarbus. Taip pat gali drąsiai kreiptis pas savo kuratorių visada ir visais rūpimais klausimais.
 • Seminarai. Kiekviename semestre tave pasitiks įpatingi seminarai. Juose tu įgysi tau šiuo metu reikalingiausias žinias. Vedinis studentas būtent žinių kardu nukerta jį pančiojančius mazgus. Seminarai vyksta cikliškai, bet tu gali dalyvauti visuose iš eilės. Net jei tu studijuoji pirmame kurse, gali drąsiai lankyti kitiems kursams skirtus seminarus ir laikyti egzaminus. Taip surinksi kreditus ir kitame kurse būsi laisvesnis.
 • Užklasinė veikla, žygiai ir retritai. Taip pat taves laukia daug papildomų paskaitų, švenčių, festivalių, žygių retritų ir pamokų. Kviečiame aktyviai juose dalyauti, nes tai padės susirasti draugų, bendraminčių ir patirti dvasinio gyvenimo džiaugsmą.

 

Bhakti jogos studijų programą sudaro penki semestrai.

Trumpa jų apžvalga:

1 semestras. Jį baigus suteikiamas Bhadžana Krija laipsnis

 • Vedų pagrindų kursas, paremtas „Bhagavad-gita“ (10 akademinių valandų).
 • Pradedamas bhakti programos kursas (detali bhakti jogos apžvalga, visą kursą sudaro 66 akademinės valandos).
 • Savarankiškos Vedų mokslo studijos (24 akademinės valandos).
 • Savarankiškai pradedama studijuoti „Bhagavad-gita“.
 • Kasdienė 10 minučių meditacija.
 • Kas mėnesį vyksta bendras grupės susitikimas su vadovu.
 • Studentas veda studijų dienotvarkės (sadhanos) kortelę.

2 semestras. Jį baigus suteikiamas Sanatana dharma laipsnis

 • Bhakti programos kursas (detali bhakti jogos apžvalga, visą kursą sudaro 66 akademinės valandos).
 • Savarankiškos Vedų mokslo studijos (72 akademinės valandos).
 • Praktika šventykloje (1 akademinė valanda per savaitę).
 • Kasdienė 30 minučių meditacija.
 • Kas mėnesį vyksta bendras grupės susitikimas su vadovu.
 • Studentas veda studijų dienotvarkės (sadhanos) kortelę.

3 semestras. Jį baigus suteikiamas Gauranga Kripa laipsnis

 • Vaišnava sadhačar kursas (25 akademinės valandos).
 • Savarankiškos Vedų mokslo studijos (32 akademinės valandos).
 • Praktika šventykloje (1 akademinė valanda per savaitę).
 • Kasdienė 60 minučių meditacija.
 • Kas mėnesį vyksta bendras grupės susitikimas su vadovu.
 • Studentas veda studijų dienotvarkės (sadhanos) kortelę.

4 semestras. Jį baigus suteikiamas Bhakti Vidja Purna laipsnis

 • Seminaras „Guru ir mokinys“ (22 akademinės valandos).
 • Brachmačiarijos seminaras (10 akademinių valandų).
 • Seminaras apie šeimos gyvenimą (12 akademinių valandų).
 • Savarankiškos Vedų mokslo studijos (52 akademinės valandos).
 • Praktika šventykloje (1 akademinė valanda per savaitę).
 • Kasdienė 2 valandų meditacija.
 • Kas mėnesį vyksta bendras grupės susitikimas su vadovu.
 • Studentas veda studijų dienotvarkės (sadhanos) kortelę.

5 semestras. Jį baigus suteikiamas Šri-Guru-Čarana Ašraya laipsnis

 • Studentas atlieka tematinį tyrimą ir viešai pristato jo rezultatus (22 akademinės valandos) .
 • Savarankiškos Vedų mokslo studijos („Šrimad Bhagavatam“, „Čaitanya Čaritamritos“ ir kt. šventraščių).
 • Guru pranama mantra(speciali mantra gaunama tapus kandidatu į mokinius pas konkretų dvasinį mokytoją).
 • Praktika šventykloje (1 akademinė valanda per savaitę).
 • Kasdienė 2 valandų meditacija.
 • Kas mėnesį vyksta bendras grupės susitikimas su vadovu.
 • Studentas veda studijų dienotvarkės (sadhanos) kortelę.

Plačiau sužinok, kokios temos aptariamos seminaruose

Teiraukis: krsna.info@gmail.com

Taip pat galima studijuoti neakivaizdžiai (jeigu studentas gyvena toli ir negali atvykti į paskaitas) arba gyvenant akademijos patalpose - ašrame.