Vedos apie mantrą jogą
 
Kaip matematikos, fizikos, medicinos, architektūros ir kitų mokslų, taip ir dvasinių praktikų motina yra Vedos. Visų mūsų žinių ir pasiekimų šaknys iš čia.

Viskas kas yra žinoma apie jogą, meditaciją, karmą ir reinkarnaciją, apie sielą, dvasinį pasaulį ir supersielą yra kilę iš vedų.

Tad pradedant kalbėti apie mantrą jogą visų pirmą pažiūrėkime ką apie tai gali papasakoti pačios vedos.

Koks rezultatas buvo pasiekiamas Satya-Jugoje medituojant į Višnu, Treta-Jugoje atliekant aukojimus ir Dvapara-Jugoje stebint lotosines Viešpaties pėdas, Kali-Jugoje pasiekiamas tiesiog kartojant Harė Krišna maha-mantrą.
Šrimad Bhagavatam 12.3.52

O Parikšitai karaliau, Kali amžius, būdamas visų nelaimių šaltiniu, turi vieną svarbų privalumą. Vien tik Švento Viešpaties Vardo šlovinimu kiekvienas gali išsivaduoti nuo materialių prisirišimų ir pasiekti Auščiausiąjį.
Šrimad Bhagavatam 12.3.51

Iš devynių atsidavimo tarnystės procesų, pats svarbiausias yra nuolat kartoti šventus Dievo vardus. Jei žmogus vengdamas įžeidimų daro tai, jis labai lengvai pasiekia vertingiausią turtą - meilę Dievui.
 Šri Caitanya-caritamrta, Antya-lila 4.71
  
 
Viešpaties Vardas laikomas pačiu didžiausiu pasaulio vagimi: jei Jis patenka į žmogaus ausis, jis pavagia visas nuodėmes, sukauptas per nesuskaičiuojamus gimimus.
Vamana Purana 

Tiesiog kartojant Hari vardus mes apsivalome nuo tiek nuodėmingų darbų, kiek esame nepajėgūs padaryti.
Brihad Višnu Purana

Jei kas nors  ištaria šventą Viešpaties vardą net ir bejėgiškoje padėtyje, ar visai to nenorėdamas-  visos jo reakcijos už nuodėmingą veiklą išnyksta. Lygiai kaip suriaumojus liūtui, visi maži gyvūnai bėga apimti baimės.
Garuda Purana.

Šiame Kali amžiuje nėra kito religijos principo kaip kartoti šventus vardus, kurie yra visų vedų himnų esencija. Tokia visų šventraščių išvada.
Šri Čaitanya Čaritamrita 7.74

Tie, kas nori rimtai pažengti dvasios kelyje nuolat kartoja šiuos šešiolika Dievo vardų ir tokiu būdu peržengs sąlygoto gyvenimo pančius. Šių šventųjų vardų kartojimas yra galingiausia mantra ir slaptingiausia paslaptis.
Atharva Veda.

Šiame Kali amžiuje šventas vardas, Harė Krišna maha-mantra yra Dievo inkarnacija. Paprasčiausiai kartojant šventą vardą žmogus tiesiogiai bendrauja su Viešpačiu.Tas kas tai daro be abejo bus išvaduotas.
 Sri Caitanya-caritamrta, Ådi-lila 17.22


Trumpai apie Harė Krišna mantrą

Vedų raštai pasakoja apie mantrą meditacijos efektyvumą. Egzistuoja daug mantrų, turinčių stiprų efektą. Bet dvasinį efektą turi tik mantros sudarytos iš Absoliučios Tiesos vardų. Absoliuti Tiesa, arba Absoliuti visuma - tai gyvas asmuo, o mes - Jo dalelės. Jogos galutinis tikslas - atkurti meilės sąjunga su šiuo asmeniu. Vienas iš Jo vardų sanskritu - Krišna.

Vedos kalba apie paslaptingą mantrą, kuri savyje talpina visas kitas mantras:

Harė Krišna Harė Krišna
Krišna Krišna Harė Harė
Harė Rama Harė Rama
Rama Rama Harė Harė

Daug žmonių yra ją girdėję, bet nedaugeliui pavyko atverti jos paslaptį.
Sakoma, kad vienas šios mantros ištarimas prilygsta tūkstantį metų tylios meditacijos.

Dvasinio tobulėjimo pakopos, pasiekiamos kartojant mantrą
Nors ji rodos padaryta iš tokių pat garsų kaip ir mūsų kalba - išties mantra yra ne šio pasaulio garsas. Ir tai daugiau nei garsas. Sukoncentruodami savo sąmonę į mantrą mes tiesiogiai kontaktuojame su Absoliučia Visuma, su dvasine superasmenybe - Krišna.
Mantrą galima kartoti vienam arba grupėje (sankirtana meditacija).
Tik pradėjus kartoti mantrą žmogus pajus raminantį efektą, dažnai lydimą stiprių dvasinių išgyvenimų. Šie išgyvenimai išoriškai gali pasireikšti kaip džiaugsmo ašaros, malonus šiurpulys... 

Iki tam tikro lygio galima mantros dėka tobulėti savarankiškai, dvasiškai sustiprėti. Ankščiau ar vėliau mantra žmogų suves su dvasiniu mokytoju. Gavus palaiminimus iš mokytojo mantra įgyja dar didesnę galią. Todėl ir reikalinga iniciacija. Per mokytojų mokinių seką tekanti mantros energija galutinai iš širdies išvalys visą geismą, gobšumą, pavydą, išdidumą, iliuziją ir beprotybę. Tai palaipsninė sąmonės transformacija, kurios dėka mes pabundame iš sapno, vadinamo gyvenimu ir suvokiam savo tikrąją tapatybę.


Mantros kartojimo technika

Viskas ko reikia, tai įdėti šiek tiek pastangų sukoncentruojant protą į ją, ir mantra pati padarys savo darbą...


 

Labai rekomenduojame dalyvauti šventėse ir kituose renginiuose kuriuose vyksta kirtanas. Kirtanas - keli žmonės drauge kartoja mantrą. Kirtano efektas yra labai galingas :)
Jei žmogus nori gilaus efekto - mantrą reikia kartoti reguliariai kasdien. Asmeninė meditacija atliekama su džiapos karoliais, kurie laikomi džiapos maišelyje. 

Prieš meditacija galima sukartot šią pagalbinę mantrą:

Džiai šri Krišna Čaitanja, Prabhu Nitjananda, Šri Advaita Gadadhara, Šrivasadi Gaura Bhakta Vrinda.

Šrila prabhupada duoda dvi pagrindines nuorodas, kurios padės mantros avialinijomis nuskristi anapus stratosferos:
-Mantrą reikia kartoti aiškiai, ir dėmesingai klausyti.
-Mantrą reikia kartoti kaip vaikui, kuris šaukia ištiktas bėdos. Čia nekalbama apie garsų spiegimą, o apie širdies būseną. Mantra joga tai ne liežuvio akrobatika ar tiesiog koncentracijos pratimas. Tai širdies kalba su Absoliutu. Tai šauksmas Jo globos. Imituoti to gal ir nepavyks, bet dėmesingai kartojant mantrą tokie dvasiniai jausmai ilgainiui natūraliai apsireiškia.

Rekomenduojame paskaityti žmonių atsiliepimus apie šią meditaciją:

http://www.nitaigauracandra.lt/lt,dziapa-meditacija

Daugiau techninių detalių:


Mantra meditacija

Man – protas, tra – išvaduoti. Viena papraščiausių ir seniausių dvasinių praktikų- mantra joga. Šis procesas nereikalauja jokio papildomo pasiruošimo ir jį galima atlikti bet kur ir bet kada. Tiesiog pusbalsiu ar mintyse kartojama ar niūniuojama tam tikra mantra ir iš proto vejamos visos mintys, dėmesys kreipiamas į garsą.


Kokie mantra meditacijos šalutiniai efektai?

  • Padeda susitelkti (susikaupti), įgyti ramybę.
  • Atsiranda koncentracija, dėmesingumas.
  • Sustiprėja kūno energetinė apsauga.
  • Atsiveria čakros (energetiniai centrai).
  • Padeda įgyti naujų galių, ugdyti talentus; atsiranda pastabumas, lavėja protas, intelektas, įžvalga, ugdoma atmintis, gailestingumas, išsiskleidžia kūrybingumas, lavėja drąsa, ugdosi tiesos siekis bei tvirtybė.
  • Atsiskleidžia jūsų asmenybė.
  • Didėja pasitikėjimas savimi, mažėja išdidumas.

 

Slaptingiausias žinojimas, aukščiausias tobulumas, aukščiausias tikslas

Galutinis visų jogų, religijų ir dvasinių praktikų tikslas- užmegsti asmeninius meilės santykius su Dievu (Krišna, Jehova, Alachu, Buda, Visatos Protu). Įsivaizduokite, jei jūs esate labai artimas karaliaus draugas, tuomet jūs neturite beveik jokių rūpesčių. Lygiai taip, įsivaizduokite, jei jūs artimas bičiulis su visų pasalių savininku. Tuomet jūsų laisvei nėra jokių ribų. Įvairiose kraštuose yra tą pasiekūsių šventųjų. Papraščiausias metodas tai patirti yra Harė Krišna mantros kartojimas. Nesvarbu kokią religinę ar dvasinę praktiką jūs praktikuojate, tai leis jum greitai atkurti meilės santykius su Krišna ir visom gyvom asmenybėm - Jo dalelėm. Tokia būsena yra sielos natūrali esatis.Kartojant mantrą individualiai, patartina naudotis karolių vėriniu. Jį galima pasigaminti ar įsigyti vienoje iš Harė Krišna šventyklų, bei ezoterinių prekių parduotuvėse. Vėrinys naudingas dvejopai - jis padės geriau susikaupti, tariant šventąjį vardą, ir kasdien kartodami mantrą žinosite, kiek kartų ją ištarėte. Džapa-malos vėrinyje yra 108 mažesni karoliai ir vienas „didysis". Kartoti pradėkite suėmę dešiniosios rankos nykščiu ir viduriniuoju pirštu karolį, esantį šalia „didžiojo". Palengva jį ritinėdami, sukalbėkite visą Hare Krišna mantrą. Baigę pereikite prie kito karolio ir viską pakartokite iš naujo. Sukalbėkite mantrą iš eilės ties visais vėrinio karoliais, kol vėl prieisite „didįjį". Štai jūs ir užbaigėte vieną džapa-malos „ratą". Tada neliesdami „didžiojo" karolio apsukite vėrinį ir pradėkite kitą ratą; vėl kalbėkite mantrą ritinėdami tarp pirštų pirmojo „rato" paskutinįjį karolį.

Kaip kartoti Hare Krsna maha-mantrą

(Ištrauka iš Bhagavad Gita tokia kokia yra priedo)

Nėra griežtai nustatytų taisyklių Hare Krsna maha-mantrai kar­toti. Kalbant apie mantros meditaciją, nuostabiausia yra tai, kad ją praktikuoti galima visada ir visur - namie, darbe, važiuojant au­tobusu ir t.t.

Mantra yra kartojama arba giedama. Asmeninė meditacija, ma­ha-mantrą kartojant maldos karoliais, vadinasi japa. Kai mantra giedama drauge su kitais, atsiliepiant vedančiajam, - tas būdas va­dinamas klrtana. Paprastai klrtanai akompanuojama muzikos ins­trumentais ir rankų plojimu. Abu būdai yra naudingi ir rekomen­duotini.

Norint kartoti mantrą pirmuoju būdu, tereikia turėti uždaro rato japos karolių vėrinį. Jei nežinote kur jį gauti, pasidarykite patys. Pasidaryti maldos karolių vėrinį jums padės šios taisyklės:

(1) Įsigykite 109 vidutinio dydžio (maždaug 1 cm. diametro) medinius rutuliukus su skylutėmis, per kurias būtų galima perver­ti varstį. Nusipirkite stiprią ir ne per ploną nailoninę virvelę (3-5 metrų ilgio).

(2) 15 cm. nuo virvelės galo užriškite stiprų mazgą, ir nuo kito galo pradėkite verti karoliukus, tarp jų užmegzdami vieną ar du mazgus (priklausomai nuo to, kokio storio jūsų varstis).

(3) Suvėrę 108 rutuliukus, perverkite abu virvelės galus per pas­kutinįjį karoliuką.

(4) Sis karoliukas vadinasi „Krsna" ir turėtų būti didesnis už ki­tus. Pervėrę per jį abu varsčio galus, suriškite mazgą ir nukirpkite likusią virvelę. Štai jūs ir turite japos karolių vėrinį. Meditacijai su maldos karoliais, dešine ranka paimkite pirmąjį ka­roliuką po „Krsnos" karolio, ir, laikydami jį tarp nykščio ir viduri­niojo piršto, ištarkite visą maha-mantrą. Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Po to pereikite prie kito karoliuko. Laikydami jį tais pačiais pirštais, vėl pasakykite maha-mantrą. Taip ties kiekvienu karoliukų ištardami visą mantrą tęskite, kol vėl prieisite „Krsnos" karolį. Štai jūs ir sukartojote vieną japos ratą. Nekartokite ties

„Krsnos" karolių, bet, apsuką vėrinį, tęskite priešinga kryptimi. Kartojimas su maldos karoliais ypač naudingas, nes į meditacijos procesą įtraukiama ir lytėjimo juslė, o tai padeda geriau susikon­centruoti į mantrą.

Jei norite sekti, kiek ratų pakartojote (kai kas duoda sau įžadą per dieną sukartoti tam tikrą jų skaičių), siūlome pasidaryti skai­čiuoklę iš kietai suvertų ant trumpos virvelės karoliukų. Jų turi bū­ti tiek, kiek jūs pasižadate per dieną sukartoti mantros ratų. Maz­gų tarp karoliukų rišti nereikia - užmegzkite skaičiuoklės virvelės galus, kad jie neišbyrėtų. Pakartoję vieną mantros ratą, nustumkite karaliuką į virvelės galą; taip jūs žinosite sukartotų mantros ratų skaičių.

Mantrą galima kartoti ir patalpoje, ir gryname ore, garsiai ir ty­liai. Tačiau svarbu tarti ją aiškiai ir tokiu garsumu, kad girdėtumė­te ką sakote. Kartojimo metu mintys visada bus linkusios nuklys­ti kitur, nes protas yra neramus, blaškosi ir visada ieško ko nors apmąstymams. Stenkitės kuo geriau susikoncentruoti į Hare Krsna mantrą ir girdėti kiekvieną jos žodį.

Japa gali būti kartojama bet kuriuo laiku, tačiau Vedų raštija pa­stebi, kad tam tikros dienos valandos yra palankiausios atlikti dva­sinę veiklą. Geriausias laikas dvasiniam tobulėjimui - ankstyvas rytas. Daugelis žmonių įsitikino, kad ypač pravartu kiekvieną die­ną mantros kartojimui paskirti tas pačias valandas. Pradėkite nuo vieno ar dviejų ratų per dieną, ir pamažu didinkite jų skaičių, kol pasieksite šešiolika. Šešiolika ratų yra minimumas rimtiems kartotojams ir tiems, kurie nori būti Krsnos sąmonės bhaktos.

Japa yra individuali meditacija, o klrtana- kolektyvinė. Jos metu mantra giedama, pritariant muzikos instrumentams. Klrtana galima atlikti namie su šeima ar draugais, svečiuose ar gamtoje. Iš pradžių maha-mantrą dainuoja vienas žmogus, „vedantysis", o paskui visi atkartoja pagal tą pačią melodiją. Vėl vedantysis gieda vienas, o po to vėl visi atsiliepia. Klrtanos metu mantra giedama nuolatos, ir tai padidina dalyvių dvasinį džiaugsmą. Klrtana duo­da tą naudą, kad klausomasi ne vien savo, bet ir kitų giedojimo. Mantrai dainuoti tinka bet kokia melodija. Puiku, jei yra muzikos instrumentai, tačiau jie nebūtini. Klrtanai pritariama tradiciniais in­dų muzikos instrumentais, pavyzdžiui, būgnu ir cimbolais. Jei jų neturite, pakeiskite paprastais daiktais, kuriuos rasite savo namuo­se. Galima panaudoti bet kokią paprastą ar skardinę dėžutę, kuri skamba kaip būgnas, ir bet kurį metalinį daiktą, skambesiu prime­nantį cimbolus. Galima groti ir kitais muzikos instrumentais: pia­ninu, vargonais, fleita, gitara. Puiku, jei kas ploja delnais. Dainuo­ti ir dvasiškai tobulėti taip pat gali ir vaikai. Būtų gražu, jei visa šeima susirinktų giedojimui kiekvieną vakarą.

Kartojant Hare Krsna, patiriamas kaskart naujas gaivinantis jaus­mas. Pabandykite patys. Pamėginkite kartoti kokį kitą žodį ar frazę mažiausiai penkias minutes. Jei kartosite žodžius „pepsi-kola", po kelių minučių ši veikla jums mirtinai įgris; čia nerasite nei laimės, nei pasitenkinimo. Tačiau Krsnos vardo garsas yra transcendentiškas, ir kuo daugiau jis kartojamas, tuo labiau norima tai daryti.

Maha-mantra teikia didelę dvasinę naudą, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis ji būtų kartojama. Didieji išminčiai ir šventieji, maha-mantros kartojimo autoritetai, pateikia mums keletą praktinių patarimų, kurie pagerins kartojimą ir leis greičiau pasiekti norimų rezultatų.

Kuo daugiau Hare Krsna mantra kartojama, tuo lengviau laiky­tis žemiau išvardintų reguliuojamųjų principų, nes kartojant gau­nama dvasinės jėgos ir išsiugdomas tobulesnio džiaugsmo supra­timas. Pajutus dvasinę palaimą, nesunkiai atsisakoma blogų įpro­čių, kurie kliudo dvasiniam tobulėjimui.

(1) Tiems, kurie turi tvirtą norą padaryti dvasinę pažangą, rekomenduojama laikytis šių reguliuojamųjų principų.

A. Nevalgyti mėsos, žuvies ir kiaušinių.

B. Nevartoti intoksikatų (narkotikų, alkoholio, cigarečių, o
taip pat kavos ir arbatos).

C. Nežaisti azartinių lošimų.

D. Neturėti neteisėtų lytinių santykių (nevedybiniai lytiniai
santykiai neleidžiami, o vedusiems leidžiami tik Dievo
sąmonės vaikams pradėti).

Išvardintų reguliuojamųjų principų laikymasis padės sparčiai žengti į priekį dvasiniame gyvenime. Priešingu atveju, dvasinis progresas, dėl didelio prisirišimo prie materialių dalykų, bus labai sunkus. Tačiau maha-mantra pasižymi tokia galia, kad kartoti ją galima pradėti bet kuriame gyvenimo etape, ir tai padės padaryti pažangą.

(2) Reikia reguliariai skaityti Vedų raštus, ypač Bhagavad-gitą
ir Srlmad-Bhdgavatam. Vien tik klausant apie Krišną, Jo nepaprastą
veiklą ir transcendentines pramogas, širdis apsivalys nuo nešvarybių, kurios susikaupė dėl ilgai trukusių ryšių su materialiu pasau­liu. Reguliariai klausydamiesi apie Krsną ir dvasinį pasaulį, ku­riame Viešpats pramogauja su Savo bhaktomis, visiškai suprasime sielos prigimtį, tikrąją dvasine veiklą ir metodą išsivaduoti iš ma­terialaus pasaulio.

(3) Norint geriau apsisaugoti nuo materialios nešvaros, reikia valgyti tik vegetarinį maistą, kuris sudvasinamas aukojant jį Aukš­čiausiam Viešpačiui, Krsnai. Bet kurios gyvos būtybės nužudymas (įskaitant ir augalus) užtraukia karmos atoveikį. Tačiau Bhagavad-gitoje Krsna sako, kad Šį atoveikį Jis panaikina, jei Jam aukojamas vegetarinis maistas (ir. „Mitybos yoga").

(4) Savo darbo rezultatus irgi turime aukoti Aukščiausiam Vieš­pačiui Krsnai. Kas dirba dėl asmeninio džiaugsmo, ar pasitenkini­mo, būt nai patirs karminės veiklos pasekmes. Tačiau jos nepalies to, kuris savo veiklą skiria Krsnai ir stengiasi Jį patenkinti. Dar­bas, atliekamas tarnaujant Krsnai, ne tik išvaduoja iŠ karmos, bet ir pažadina mumyse snaudžiančią meilę Dievui. Ir toliau galima dirbti savo profesijos darbą, tačiau tam tikra veikla yra neleisti­na. Darbo, kuris pažeidžia aukščiau minėtus keturis reguliuojamus principus ar netiesiogiai yra susijęs su jų pažeidimu, reikia vengti.

Žmogus, rimtai nusprendęs kartoti Hare Krsna maha-mantrą, tu­rėtų kiek įmanoma dažniau būti kartu su bendraminčiais. Taip jis gaus dvasinės jėgos. Draugaudami su kokiu nors žmogumi, mes natūraliai perimame jo savybes. Jei nori tapti gydytoju ar teisėju, turi bendrauti su tų specialybių žmonėmis. Todėl reikia būti atsar­giam ir vengti materialistų ar nesidominčių dvasiniais klausimais žmonių draugijos, kuri tampa kliūtimi dvasiniame gyvenime. Grei­čiausias ir tiesiausias kelias namo, atgal pas Dievą*- draugavimas su žmonėmis, kurie, kartodami Hare Krsna maha-mantrą ir laiky­damiesi reguliuojamųjų principų, siekia padaryti pažangą dvasiniame gyvenime.

Daugiau informacijos ieškokite Biblioteka > Straipsniai