Norėdami elektroniniu paštu gauti Dhirašantos prabhu savaitės mintį Lietuvių kalba registruokitės čia. Anglų kalba- registruokitės čia.


Pradedant dieną tinkamai

Vedų mokymai siūlo ankstyvas rytmečio valandas skirti meditacinėms praktikoms, kurios paruošia savąjį aš likusiai dienai.

Sakoma: anksti gulęs ir anksti kėlęs, būsi sveikas, turtingas bei išmintingas (angl. Early to bed early to rise make you healthy, wealthy and wise) . Mediciniškai žinoma, jog kuo daugiau valandų išmiegama iki vidurnakčio, tuo didesnis poilsio efektas gaunamas. Iš savos patirties žinau – jei man tekdavo eiti miegoti trečią valandą ryto, o keltis pirmą popiet, tai tikrai nėra tas pats, kas eiti miegoti iki vidurnakčio.

Esu induistas ir paprastai einu miegoti aštuntą valandą vakaro, o keliuosi ketvirtą ryte, taip pasiilsiu dvyliką valandų. Prieš pradėdamas dienos darbus, skiriu ankstyvas ryto valandas mantros meditacijai.

Kaip vietinis induistų pamokslininkas, pristatau induizmo tikėjimą pradinėse mokyklose. Mokytojų požiūriu, pasikviesti į klasę gyvą induistų kunigą yra žymiai geriau, nei mokyti vaikus iš vadovėlių.

Dažnai po pristatymo, mokytojai man užduoda įvairių klausimų. „Kaip jūs taip mokate? Tai ne tai, ką jūs pasakėte, bet tai, kaip jūs pasakėte“ - stebisi jie. Arba: „Kai šiandien atėjau į mokyklą, jutau didžiulę įtampą, tačiau dabar jaučiuosi labai atsipalaidavusi“. Ar netgi: „Tai buvo pati sudėtingiausia pamoka iš visų, tačiau į jūsų pristatymą vaikai buvo sutelkę visą savo dėmesį“.

Taigi, noriu paaiškinti, jog pradėję dieną teisingai, su tinkama nuotaika, pakilsime virš kasdieninių veiksmų ir atoveiksmių ir mūsų sąmonė bus patupdyta į aukštesnį lygmenį. Tai paveiks kiekvieną žmogų, kurį tądien sutiksime.

Yra dviejų rūšių kulkos: vienos kulkos yra tikros, o kitos – tuščios. Kino filmuose ar spektakliuose, norint sukelti kuo didesnį įspūdį, naudojami netikri šaudmenys ir tuščios kulkos; aktoriai jais šaudo vieni į kitus. Šių šautuvų sukeliamas garsas lygiai toks pats kaip ir tikrųjų, vienintelis skirtumas tas, jog iš šių ginklų niekas neišliekia. Jie nieko nesužeidžia.

Būti gyvu induistų pamokslininku ir kiekviename žingsnyje sukelti emociją kitiems – man reiškia pasinerti į visų galių šaltinį, kuris, kaip mes induistai manome, ateina iš Dievo. Tuomet galiu tapti atviru tarpininku ir padaryti pokytį pasaulyje bei žmonėse, kuriuos sutinku.

Harė Krišna!
Dhirašanta dasa