Harinama — Viešas Dievo vardų šlovinimas

Penktadieniais nuo 15:00 iki 17:00

Šeštadieniais nuo 15.00 iki 17.00

Harinama - taip sanskritu vaišnavai vadina viešą Viešpaties vardų giedojimą-kartojimą. Hari reiškia Viešpats, nama reiškia vardas, sudėjus kartu Viešpaties vardas, turima omenyje vardo kartojimas. Tai nėra kažkoks iššūkio metimas, viešas savęs išaukštinimas kitų akivaizdoje ar priešpastatymas, tai yra neatsiejamas bhakti-yogos sistemos metodas dvasiškai tobulėti, giliai susijęs su žmogaus sąmone ir pasąmone.

Nauda gauna visi - ir tie kas gieda ir tie kas klausosi. Kadangi Dievo vardas nesiskiria nuo pačio Dievo ir yra Absoliutus, net ir atsainiai ištartas ar išgirstas jis pasiekia gyvos esybės širdį ir taip palaipsniui gelbsti nuo visų neigiamų reiškinių.

Nors individualios meditacijos Harinama negali pakeisti, kai kurie dvasiniai mokytojai skelbia, jog praktikuojant viešą giedojimą žmogus gauna net trisdešimt kartų didesnį dvasinį efektą nei individualus Mahamantros kartojimas džapa-malos karoliais. Kuo daugiau dalyvių tuo stipriau veikia Harė Krišna HarinamaMahamantros garsinė vibracija. Todėl visi gali prisijungti nežiūrint į savo padėtį visuomenėje, rasę, tautybę ar lytį. Ypatingai Harinama yra mėgiama vaikų, nes jie nejaučia jokių nepatogumų, kuriuos suaugusiems kartais sukuria tam tikri nusistovėję stereotipai.

Šiuo metu žmonės vis mažiau kompleksuoja išreikšdami save, žinia, jog vieša išraiška dažniau būna negatyvi, ypač kai žmogus reiškiasi apsvaigęs - tokių pavyzdžių greit sutiksi, tačiau šiuolaikinei visuomenei reikia kuo daugiau dvasinės saviraiškos formų, kas nukreiptų žmonių mintis į Dievą. Mes kviečiame pabandyti ir įsigilinti į šį bhakti-yogos metodą, net jei jums, atrodo, «keistas» ar «gėdinantis», nes patyrus galima turėti objektyvesnę nuomonę. Harinamos vyksta visuose didžiuosiuose pasaulio miestuose. Iki pasimatymo.
HARĖ KRIŠNA HARĖ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARĖ HARĖ

HARĖ RAMA HARĖ RAMA RAMA RAMA HARĖ HARĖ