Šventyklos atsiradimo istorija

Kiekviena dvasinė tradicija turi savo Dievo ar maldos namus - vietą atlikti apeigoms, vienaip ar kitaip išreikšti savo atsidavimą ir susitikti su artimaisiais dvasioje. Vaišnavų tradicijoje tokias vietas vadina šventyklomis. Dabartines patalpas Kaune kuriuose Harė Krišna atsidavę stengiasi atlikti savo apeigas tik sąlyginai galima pavadinti šventykla, nes tikrovėje šventykla turi didesnį savo funkcionalumą. Esamo pastato tikslas buvo sukurti minimalias sąlygas Kauno Harė Krišna atsidavusiesiems iki tol kol bus pastatyta erdvesnė ir patogesnė šventykla. Pabandysime pateikti šventyklos Kaune atsiradimo aplinkybes.

Savanorių 37Į Lietuvą Krišnos Sąmonės judėjimas - ISKCON'as - atkeliavo 1978 metais. Daug nuoširdžių žmonių domėjosi ir priėmė Krišnos Sąmonės mokymą, tapdami tikrais atsidavusiais, vaišnavais. Tačiau patirdami tuometinės komunistinės santvarkos priespaudą šie vaišnavai negalėjo atvirai reikšti savo įsitikinimų, nes buvo visaip persekiojami ir baudžiami. Jie vykdė savo veiklą pogrindyje - neturėjo juridinio statuso, jokios nuosavybės ir jokių teisių.

1987 m. Krišnos malonės dėka padėtis šalyje pradėjo keistis. Buvo akivaizdu, kad prasideda naujas etapas, suteikiantis platesnes galimybes skleisti Viešpaties Čaitanjos sankirtanos misiją. Vaišnavai galėjo laisvai spausdinti ir platinti knygas bei giedoti gatvėse, nors kliūtys vis dar atsirasdavo. Tuo metu Kauno bhaktai nuomavosi kambarį Ž. Šančių rajone, ten rinkdavosi ir garbindavo Krišną. Po kurio laiko dėl įvairiausių priežasčių šią vietą reikėjo palikti ir keltis kitur.

1988 m. ryžtingumo, pasiaukojimo ir tarnystės dvasios kupini atsidavusieji už savo lėšas nupirko nedidelį pastatą Kaune, Raudonosios Armijos prospekte 37 (tuo metu taip vadinosi gatvė), netoli centro. Nors tai nebuvo oficialiai įregistruotos įstaigos ar organizacijos nuosavybė, tai vis tik buvo pirmas pastatas tapęs Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos nekilnojamuoju turtu Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje. Netrukus persikėlę į nuosavą šventyklą atsidavusieji visiškai legaliai ir nebesislėpdami pradėjo spausdinti knygas, o 1989 m. lietuvių bhaktų grupei grįžus iš pirmojo vizito į Indiją, dalyvaujant dvasiniam mokytojui, Jo Šventenybei Prabhavišnu Svamiui, surengė pirmąją Tarybų Sąjungos teritorijoje Ratha-Jatrą. Visa tai buvo neįtikėtina.

1990m. gausėjant pasekėjų skaičiui buvo oficialiai įregistruota Kauno m. Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė, kiek vėliau instaliuotos Šri Šri Nitai Gaura Čandros Dievybės, anksčiau įsigytame pastate. Judėjimas sparčiai plėtėsi, buvo pradėta intensyvi pastato rekonstrukcija (didinant jį). Tai kas buvo padaryta galime matyti ir dabar Savanoriu pr 37, Kaune.

Mūsų dvasinių globėjų - Jų Šventenybių Nirandžana Svamio ir Bhakti Čaitanja Svamio palaiminimais, buvo pradėtas ruošti, ir vykdyti naujos didesnės šventyklos, esančios šventyklos kieme, projektas, apie kurį jūs galite paskaityti skyrelyje „Projektas".