BBT ir kitos knygos dvasinėmis temomis

Bhaktivedanta Book Trust (BBT) buvo įkurta 1972 leisti A.Č.Bhaktivedanta Svami Prabhupados knygų spausdinimui. Dabar tai viena didžiausių pasaulyje Indijos (vedinių) filosofinių ir religinių knygų leidykla.

Šiandien BBT yra išleidus 70 pavadinimų knygų ir žurnalų daugiau nei šešiasdešimčia kalbų. Čia mes norėjome jums pateikti knygas kurios buvo išleistos lietuvių kalba. Norėdami perskaityti šiuos unikalius kūrinius pabandykite jų paieškoti bibliotekose, pas draugus ir pažįstamu, o gal būt pas save lentynose...

Taip pat pateikiame jums knygas elektroniniu formatu

Daugiau apie BBT (angliškai)

Parsisiųsti knygas anglų kalba

 

 Gyvybė kyla iš gyvybės

Aš sakau mokslininkams:"Jei gyvybė atsirado iš cheminių medžiagų ir jei jūs taip toli pažengę mokslo srityje, kodėl nesukuriate gyvybės biocheminiu būdu savo laboratorijose?"
 Jie sukūrė atominę energiją ir dabar gali akimirksniu nužudyti milijonus žmonių Jie nutiesė kelią mirčiai, tačiau jiems pakanka drąsos teigti, kad jie sukurs gyvybę!?"

Parsisiųsti

 

Dharma 

Metai: 2011
Kalba: Lietuvių
Autorius: A. C. Prabhupada
Aprašymas: Šios knygos autorius yra pasaulio religijos žinovų ir dvasinių lyderių žymiausiu naujausių laikų Indijos kultūros tradicijų ir filosofijos mokytoju pripažįstamas Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada.

 Ši knyga atsako į svarbiausius klausimus, kuriuos visais laikais kėlė mąstantys žmonės: „Kas esu? Kokie mano svarbiausi poreikiai? Kaip galiu juos patenkinti?

 Šrila Prabhupada rašo: „Kūnas ir protas - tai pertekliniai išoriniai amžinos sielos dangalai. Tenkinami turi būti amžinos sielos poreikiai. Amžinos sielos poreikis - ištrūkti iš ankšto materijos narvo ir tokiu būdu įgyvendinti savo norą džiaugtis visiška laisve. Siela nori išsiveržti pro akliną didžiosios visatos luobą ir išvysti netemdomą šviesą ir dvasią.“ Skaitykite šią knygą ir sužinosite, kas yra netemdoma šviesa ir dvasia ir kaip jas pamatyti savo akimis.

Parsisiųsti

 

 

Prabhupada

Jis pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas psaulis


Ši knyga pasakoja istoriją apie nepaprastą asmenybę ir nepaprastus jos laimėjimus. Ta asmenybė - A. Č. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada: filosofas, mokslininkas, religinias vadovas, šventasis. Didžiausias jo laimėjimas yra revoliucinis amžinosios dvasinės Indijos kultūros perkėlimas į dvidešimto amžiaus Ameriką.


„Skaitant jo gyvenimo istoriją, skaitytoją priblokš Šrilos Prabhupados savybės: valios jėga, neapsimestinis nuolankumas ir gilus dvasingumas... Šrilos Prabhupados gyvenimas, kaip matyti iš šios knygos puslapių, įkūnijo jo paties puoselėjamą idealą, idealą, kurio turėtų siekti žmogus. Visuotinės veidmainystės ir cinizmo amžiuje, jo gyvenimas yra retas ir taip reikalingas mums pavyzdys."-
Dr. J. Stillson Judah Profesorius emeritas Ramiojo vandenyno religijotyros instituto religijos istorijos dėstytojas

Parsisiųsti

   

Bhagavad-gita kokia ji yra

Nuo seno "Bhagavad-gita" laikoma didžiosios svarbos šventraščiu. Visi mąstantys pasaulio žmonės vertina ją už amžiną Absoliuto išmintį, kuri glūdi senuosiuose sanskrito tekstuose. [ kietais viršeliais, 16 spalvotų iliustracijų, 896 puslapiai ]

Tikriausiai, dauguma svajoja išgirst atsakymus apie gyvenimą-mirtį, gyvenimo prasmę, kodėl mes čia, žemėje, kodėl mes turtingi ar skurdžiai, kodėl gyvename lietuvoje ar kitoje šalyje... Suprasti kaip buvo sukurtas pasaulis, sužinot ko iš mūsų nori Dievas. Taip pat gal kai kas nori sužinot koks yra tikras Dievo vardas? Einšteinas šitos knygos dėka darė savo mokslinius atradimus, Gandis ja gyveno ir valdė savo šalį...

Pristatau Jums vieną didžiausią visų laikų knygą. Joje Rasite ne dviprasmius aiškinimus, o tokius, kurie yra ištikrųjų. Knygos komentarai - tai ne kokio nors paprasto raštų žinovo svaičiojimai ir jo interpretacijos, o tikro šventojo, kuris atvėrė ne vienam žmogui akis ir privertė atsisakyt daugelio degradavimo priemonių...

Šiais laikais bandoma išgydyti narkomanus, alkoholizmą, rūkymą, bet nieko paprasti žmogeliai negali padaryt, nes eina visai kitu keliu. Viskas seniai atrasta, viskas seniai sukurta, tik kai kas nori redaguot Dievo sukurtus tvarinius, lyg jie būtų už jį galingesni.

Taigi, ši knyga tik tiems, kurie nori išgirst tikrą tiesą apie viską, pradedant nuo atomo iki gyvenimo kituose planetose bei tą ką biblijoje Jėzus vadina Rojumi. Viskas smulkiai aprašoma. Tiesiog, imkite ir skaitykite.

Parsisiųsti


  Bhagavad Gitos audio knyga
   

Šrimad Bhagavatam, pirmoji giesmė, I dalis

"Šrimad-Bhagavatam" vadinama "nunokusiu Vedų literatūros medžio vaisiumi". Knyga padeda pažinti pirminį visa ko šaltinį - Aukščiausią Viešpatį, ir suvokti, kas mus su Juo sieja. Sakoma, jog "Šrimad-Bhagavatam" prasideda ten kur baigiasi "Bhagavad-gita" ir toliau veda skaitytoją į kelionę kurioje paskandina jo sąmonę trancendentinių istorijų nektare.

Parsisiųsti

 

 

Šrimad Bhagavatam, pirmoji giesmė, II dalis

Protu neaprėpiamos istorijos tęsiasi, vis daugiau sužinoma apie įvairius herojus ir jų vidines nuostatas. Kiekviena giesmė yra susijusi su tam tikru dvasinio pažinimo lygmeniu kurį praktikuojantysis gali apčiuoti skaitydamas. "Šrimad-Bhagavatam" kiekviena dalis yra transendentinė. Tai ne šio pasaulio banalios istorijos.


Parsisiųsti

   Žmogus turėtų žinoti, ko labiausiai stinga šiuolaikinei visuomenei. Ko gi jai stinga? Praėjo tie laikai, kai geografinės sienos griežtai skirstė žmoniją į pavienes šalis ir bendruomenes. Žmonių visuomenė dabar ne taip užsisklendusi, kaip viduramžiais, pasaulyje ryškėja tendencija jungtis į bendrą valstybę, vieningą visuomenę. Pasak „Šrimad-Bhagavatam", tokie dvasinio komunizmo idealai didesniu ar mažesniu mastu grindžiami visos žmonių bendruomenės, teisingiau sakant, visos gyvų būtybių energijos vienovės idėja. Didieji mąstytojai regi būtinybę visuotinai įsigalėti šiai ideologijai. „Šrlmad-Bhagavatam" idėjos puikiausiai gali patenkinti žmonijos poreikį vienytis. Ji prasideda Vedantos filosofijos aforizmu janmady asya yatah, keliančiu vienovės idealą.
Mūsų laikais žmonija vaduojasi iš užmaršties tamsumų. Visame pasaulyje sparčiai žengiama į priekį, kuriama vis daugiau materialių patogumų, plėtojami švietimas ir ekonomika. Tačiau visuomenės organizme tebėra nepašalinta pūliuojanti rakštis, todėl dėl menkiausios dingsties kyla vis nauji aštrūs konfliktai. Būtina surasti kelią į taiką, draugystę ir klestėjimą, kurių siektų bendro tikslo vienijama žmonija. „Šrimad-Bhagavatam" pajėgi įgyvendinti šį uždavinį, nes ji formuoja kultūrą, kurios tikslas - visos žmonijos dvasinis atgimimas.

Parsisiųsti

 

 

Kelionė į savęs atradimą

Materializmo dykumoje „Kelionė į savęs atradimą" parodo kelią į aukštesnio, dvasinio supratimo oazę. Knygos autorius, Jo Dieviškoji Kilnybė A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, yra pelnęs pasaulinį pripažinimąįtarp mokslininkų ir dvasinių visuomenės lyderių kaip iškiliausias šių laikų Indijos kultūros ir filosofijos mokytojas.

Intriguojančiose esė, paskaitose ir neformaliuose pokalbiuose, kurie ir sudaro trisdešimt vieną knygos skyrių, autorius atskleidžia, kaip Vedų literatūra ir mantros

meditacijos praktika padeda išspręsti asmeninius ir socialinius konfliktus, pasiekti nuolatinės ramybės ir laimės būvį, patenkinti amžinąjį sielos troškimą tobulėti.

Parsisiųsti
   

Savęs pažinimo mokslas

Parsisiųsti

Interviu, paskaitų, esė ir laiškų rinkinys, aiškinantis autentišką metodą, kaip pažinti save. "Savęs pažinimo mokslas" tebėra viena populiariausių iki šiol leistų "Bhaktivedanta Book Trust" knygų. Ypač mėgiama jaunimo.

Tarp trisdešimt šešių straipsnių, parinktų šiai neįprastai knygai, rasime jaudinančią Šrilos Prabhupados poemą, kurioje pasakojama, kaip jis atvyko į Ameriką, jo susirašinėjimą su garsiu kardiologu dėl "sielos paieškų", interviu Londono radijo kompanijai apie sielų persikūnijimą, pastabas, pareikštas Londono dienraščiui "Times" dėl tikrų ir netikrų guru, pokalbį su vokiečių vienuoliu benediktinu apie Krišną ir Kristų, įžvalgias Šrilos Prabhupados mintis apie supersamonę bei karmos dėsnį, diskusiją su žymiu rusų mokslininku dėl dvasinio komunizmo ir atvirus pašnekesius su savo mokiniais apie šiuolaikinio mokslo klastotes.

 

 

 

Yogos tobulybė

Knygoje atsisakoma paviršutiniško požiūrio į savęs pažinimo procesą, supažindinama su autentišku yogos mokymu. Pasaulinio garso yogos mokytojas nutraukia komercializmo šydą ir parodo tikruosius yogos tikslus. Senajame yogos mokyme, - nurodo jis, - svarbiausia ne pratimai ir pozos, o nenutrūkstama meilės sąjunga su Aukščiausiuoju.

Parsisiųsti

 

 

Akistata su mirtimi

Karmos dėsnis sako, kad žmogus atsakingas už savo veiksmus. Mirtis - tai lemtingas momentas, kai pagal šį dėsnį veikiančios nematomos jėgos, mums nežinant, nusprendžia tolesnį mūsų likimą. Šiandien, kai sielos persikūnijimo idėjos susilaukia vis didesnio atgarsio ne tik tarp žmonių, jų žodžiais, patyrusių pomirtinių ar priemirčio išgyvenimų, bet ir plačiuosiuose visuomenės sluoskniuose, "Akistata su mirtimi" suteiks informacijos, kuri tampa žmogui tiesiog gyvybiškai reikalinga. Čia pasakojama nepaprasta istorija apie vieno žmogaus likimą, paimta iš senovės Rytų išminties "Šrimad-Bhagavatam", parodo, kaip meditacijos ir bhakti-yogos priemonėmis galima įveikti materializmo barjerą, ir išlaikius mirties egzaminą, pasiekti dvasios tobulumą.


Parsisiųsti

 

 

Šri Išopanišada

Karai, badas, tautinė nesantaika ir ekonomikos krizės... „Šri Išopanisada" teigia, kad visas šias problemas sąlygoja visuomenės vadovų nenoras pripažinti egzistuojant Aukščiausiąją Asmenybę, kuri yra visa ko savininkas ir būties valdovas.
Parašyta prieš tūkstančius metų senąja sanskrito kalba, „Šri Išopanisada" padeda pažinti aukščiausiąjį protą, kuris valdo visatą. Be šių žinių žmonija
negalės išeiti iš aklavietės, į kurią ją įstūmė lyderiai materialistai.


Parsisiųsti

 

 

Anapus Gimimi ir Mirties

Ar egzistuoja gyvenimas po mirties?

Šrila Prabhupada pasakoja apie sielos klaojones iš vieno kūno į kitą

ir apie tai, kaip ištrūkusi iš gimimo ir mirties rato

ji pasiekia a aukščiausią buveinę.

Parsisiųsti

 

 

Pamokymų nektaras

"Pamokymų nektaras" parašytas maždaug prieš penkis šimtmečius Indijoje, tačiau tai, apie ką kalbama šioje knygoje, tebėra aktualu ir šių dienų žmogui. Ši knyga — tai glaustas bhakti-yogos (savęs pažinimo mokslo) vadovas. Visiems, kam apkarto laikini materialūs džiaugsmai ir kas ieško atramos amžinose dvasinėse vertybėse, "Pamokymų nektaras" patars, kaip pažinti save ir suvokti egzistavimo šiame pasaulyje prasmę.

Parsisiųsti

 

 

Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo I dalis


Pasakojimai apie nepaprastus Viešpaties Krišnos žaidimus, kuriuos jis apreiškė prieš 5000 metų. Knyga kviečia žengtelėti nuo to, kas kasdieniška ir įprasta, į dvasinį pasaulį, besidriekiantį, anapus laiko ir erdvės.


Parsisiųsti
 

 

Krišna, Aukščiausiasis Dievo Asmuo II dalis


Pasakojimai apie nepaprastus Viešpaties Krišnos žaidimus, kuriuos jis apreiškė prieš 5000 metų. Toliau vystosi transendentiniai įvykiai mūsų žemės planetoje Pačiam Dievo Asmeniui būnant. Per abi dalis parašyta virš 90 istorijų

.Parsisiųsti

 

 

Anapus laiko ir erdvės


Nūdienos žmogus trokšta keliauti į kitas planetas. Knygoje pasakojam, kaip keliaujama į kitus pasaulius be kosminių laivų. Kelionės proto galių dėka ir yogos sugebėjimai įgalina žmogų pasiekti pasaulį anapus.Parsisiųsti
 

 

Atsidavimo nektaras


"Atsidavimo nektaras" išsamiai paaiškina dvasinio tobulėjimo kelią. Knyga peržengia sausų filosofinių samprotavimų ribas ir atveria skaitytojui lobyną, turtingą dvasinių minčių ir jausmų.Parsisiųsti

 

 

Viešpaties Čaitanyos mokymas


Knyga pasakoja apie įstabų Viešpaties Čaitanjos gyvenimą ir supažindina su Jo mokymo teiginiais. Viešpats Čaitanja įvykdė perversmą žmonių sąmonėje ir davė pradžią plačiam teistiniam judėjimui.

Parsisiųsti

 

 

Harė Krišna vegetariniai valgiai


Knyga filosofiškai pegrindžia moralinę ir ekonominę vegetarinės mitybos naudą, praplečia mūsų įprastą požiūrį į kulinariją, leidžia pajusti autentišką senovės Indijos atmosferą. Pateikiama 130 receptų, rytietiškų prieskonių aprašymas, pino produktų ypatumai, o svarbiausia kaip sudvasinti maistą.


Parsisiųsti

 

Anglų kalba knygas ir šventraščius galite parsisiųsti čia:

www.vedabase.org


Kitos knygos suteikiančios žinių apie Krišnos Sąmonę, vaišnavizmą ir Vedų išmintį

Laimingo gyvenimo dėsniai

Kaip tapti laimingu? Laimė  būtinai  aplanko  žmogų, kuris  suvokia, kad  reikia  neatidėliojant  studijuoti  savo  gyvenimo  dėsningumus.

Dažnai  mus  lydintys  įvykiai  atrodo  atsitiktiniai. Šie  “atsitiktinumai”  gali  kartotis  daugelį  metų. Pavyzdžiui, daug  žmonių  kenčia  dėl  savo  vienišumo, dėl  to, kad  jų  nesupranta  aplinkiniai. Neturėdami  atitinkamų  žinių, jie  kankinasi  ir  laukia  kokio  nors  stebuklo. Su  tuo  negalima  taikytis.

Parsisiųsti pirmą dalį - Šeimos kūrimas

Parsisiųsti antrą dalį - Dienos režimas

Parsisiųsti trečią dalį - Laikas

(C) 2000-2004, doktor O. G. Torsunov, www.torsunov.ru


 Pradžiamokslis  Krišnos sąmonės pradžiamokslis

Žmogui gyvenimas duotas ne tam, kad jis užsiimtų proto kaprizų ir pojūčių tenkinimu - gyvenimas skirtas Dievo suvokimui. Krišna - tai Aukščiausias Dievo Asmuo, ir Jį suvokti galima praktikuojant atsidavimo tarnystę (bhakti-joga).

Bhakti-jogos metodas - ir labai sudėtingas, ir labai paprastas. Nuoširdžiam, paprastam žmogui atsidavimo tarnystė - lengva ir prieinama. Neryžtingam ir nenuoširdžiam šis procesas kupinas sunkumų.


Parsisiųsti knygą


Trys gunos

Trys materialaus pasaulio energijos

Dažnai dėl savo problemų mes kaltiname ką tik nori, bet tik ne save. Žmonės nuo neatmenamų laikų įsitikinę, kad dėl visų mūsų nelaimių kalti aplinkiniai. Dar visai neseniai mes neturėjome supratimo, kad gyvenime yra ir tokie dalykai, kaip nužiūrėjimas, kerai, prakeikimai ir panašios grožybės.
Ne tik dabar, bet ir senovėje žmonės ieškojo savo nelaimių kaltininkų nes jautė, kad visuose įvykiuose yra kažkokie dėsningumai. Juk neatsitiktinai mus, atrodo, nei iš šio, nei iš to užklumpa įvairios bėdos. Ir visada atrodo, kad dėl to kaltas kažkas kitas, bet tik ne pats nelaimėlis.
Studijuodamas senovinius Vedų šventraščius, aš radau išsamius paaiškinimus šia tema. Vedos nurodo, kad dėl mus persekiojančių nelaimių kalti tik mes patys.
Mes priversti paklusti karmos dėsniui, kuris už mūsų nuodėmingus praeities poelgius ir siunčia mums visus vargus. Kartais nelaimės seka viena po kitos, kartais ateina po vieną. Ir atrodo, kad už viso to slypi kažkokia pikta lemianti, nuo mūsų nepriklausanti priežastis.
Bet Vedos atkakliai tvirtina: kalti mes patys. Kaip tai galų gale suprasti: žmogus yra auka ir tuo pat metu kaltininkas? Atsakymas labai paprastas: jo nelaimės yra jo praeities darbelių rezultatas. Kokios galios, atsiliepdamos į mūsų nuodėmes, verčia mus kentėti?
Vedos atsako, kad visatoje yra galingos energijos, kurios vadinamos materialios gamtos guriomis. Štai jos ir atseikėja mums kančias tiksliai pagal mūsų karmą. Jos įtakoja visus mūsų gyvenimo aspektus sutinkamai su mūsų likimu ir nesuteikia galimybės greitai pakeisti nepalankias gyvenimo sąlygas.

Parsisiųsti pirmą dalį

Parsisiųsti antrą dalį
 

Karma


Karma

Dar visai neseniai, prieš kokius dvidešimt metų, mes neturėjome jokio supratimo, kas yra karma. Ši miglota tema buvo tik kai kurių orientalistų ir sanskritologų ginčų objektu, bet ir jie nesugebėjo pasidaryti kokių nors galutinių išvadų. Atsimenu, kai 1986 metais pogrindinę „krišnaitų“ grupelę pakvietė į neoficialų susitikimą su keliais žymiais orientalistais. Didžiai mūsų nuostabai, mus priėmė labai širdingai ir tuoj pakvietė pasivaišinti. Mes atsakėme, kad negeriame arbatos, o taip pat ir spiritinių gėrimų. Be to, nevalgome mėsos, nežaidžiame azartinių žaidimų ir susilaikome nuo nevedybinių lytinių santykių.
Šeimininkai buvo labai nustebę: „Kolgi? Jums negalima?“ Mes atsakėme, kad jiems taip pat negalima, nes tai yra bloga karma. Taip prasidėjo rimtas pokalbis, kurio metu mes patyrėme, kad mokslo vyrai visiškai neišmano šio paprasto ir akivaizdaus klausimo. Mes gi turėjome labai aiškų supratimą, pagrįstą tuo metu uždraustos
Bhagavadgytos su Bhaktivedantos Svamio Prabhupados komentarais studijomis

Parsisiųsti

 

Laikas

Laikas
 Knygos pavadinimas kalba pats už save -ji ragina mus būti Iaimingais.
Kaip tapti laimingu? Laimė būtinai aplanko žmogų, kuris suvokia, kad reikia neatidėliojant studijuoti savo gyvenimo dėsningumus.
Dažnai mus Iydintys įvykiai atrodo atsitiktiniai. Šie “atsitiktinumai” gali kartotis daugelį metų. Pavyzdžiui, daug žmonių kenčia dėl savo vienišumo, dėl to, kad jų nesupranta aplinkiniai. Neturėdami atitinkamų žinių, jie
kankjnasi ir laukia kokio nors stebuklo. Su tuo negalima taikytis.
Zmogaus gyvenimas taps laimingesnis ir įdomesnis, jeigu jis įsisąmonins, kad atsitiktinumų šiame pasaulyje nėra, ir nuspręs, kad vardan savo gerovės reikia keisti save. Jeigu po tokio sprendimo daugelio
žmonių patikrintas žinojimas iš tikrųjų pritaikomas praktikoje, tai sėkmės netenka ilgai laukti. Iš kitos pusės, vargu ar galima greitai ištaisyti padėtį, manant, kad visos mūsų nesėkmės yra laikinos.
Paanalizuokime savo gyvenimą. Mes galbūt sugebėsime pastebėti kokias nors klaidas savo bendravime su artimais žmonėmis, savo pasaulėžiūroje. Tokia savianalizė atskleis dėsningumus, į kuriuos mes turime atsižvelgti, siekdami būti Iaimingais. Nekreipiant įjuos dėmesio, padėti pačiam sau bus daug sunkiau, ar ne
taip, mielas skaitytojau?

Parsisiųsti

 

Laimė

 

 

Šeimos kūrimas

Šeimos kūrimas
 Jokia paslaptis, kad daugumai žmonių vedybinis gyvenimas nėra nusisekęs. O jeigu šeimoje nėra laimės, sutikite, kad jos nepakeis net ir labai sėkminga veikla. Dažnai problemos su artimais žmonėmis atima visas jėgas ir trukdo siekti numatytų tikslų. Net labai atsakingai užsiimdamas tobulėjimo praktika, žmogus toli gražu ne visada įstengia susitvarkyti šeimyninius santykius. Dar daugiau, kai tik atsiranda noras juos pagerinti, tie santykiai dar labiau pagenda ir netgi visai išyra.
Tai nesenstančios problemos, ir daugelis mokytų pasaulio žmonių skiria joms daug dėmesio. Vedinė išmintis ir šiuo atveju pateikia originalų, neturintį analogų, šeimyninių problemų atsiradimo paaiškinimą: pasirodo, mes patys jas susikuriame. Vedos nurodo ir jų sprendimo būdus. Neturint žinių apie tai, kaip išsirinkti gyvenimo palydovą ir kaip su juo sukurti tikrai laimingą šeimą, mūsų viltys atrasti santuokinę laimę prilygsta
neapsiplunksnavusio jauniklio iliuzijoms. Reikalas tas, kad būtent vedybiniame gyvenime mes atidirbame savo blogiausią karmą.

Parsisiųsti

 

Vaikų auklėjimas

 
 

Vedų kultūra

Vedinės kultūros pagrindai 

Mes kalbėsime apie vedinę kultūrą, kurioje, pagal idėją, turėtume gyventi, apie tai, ką ji duoda žmogui, ir kodėl jos dabar vis tiktai nėra. Šryla Prabhupada mums davė nuostabią filosofiją ir pravėrė duris į šią kultūrą. Dabar viskas priklauso nuo mūsų, nuo to, kaip mes sugebėsime ją atkurti, įsisavinti ir propaguoti. Tačiau norint į ją įsilieti, tapti jos atstovais, pradžiai reikia bent jau žinoti, kas tai yra - vedinė kultūra. Tai labai plati tema, ir mums vargu ar užteks penkių paskaitų, norint ją gerai nušviesti, bet tikiuosi, kad mums pavyks išsiaiškinti kai kuriuos šios kultūros aspektus, ir kad šios žinios padės mums geriau susigaudyti, ką gi mes čia, ISKCON'e, veikiame.


Parsisiųsti
 

Disciplina

Dienos režimas
Daugelį būsimų problemų gali numatyti astrologija. Pavyzdžiui, jau pagal gimimo laiką galima spręsti, kiek žmogui seksis laikytis dienos režimo. Jeigu jis gimė ryte, vadinasi, laikas jį palaimino sėkmingai laikytis dienos režimo. Toks žmogus ryte keliasi labai lengvai ir šiuo paros metu būna aktyviausias.
Dieną gimęs žmogus aktyviausias dieną. Tai irgi neblogai. Vakare gimęs žmogus rytais būna apsunkęs, dieną jis irgi nerodo didelio aktyvumo ir atkunta tik vakare. Tai labai trukdo laikytis dienos režimo. Jeigu žmogus gimsta pirmoje nakties pusėje, jo energija pasireiškia naktimis, kas jau visai nepriimtina. Taip atsirado žmonių skirstymas į “pelėdas” ir “vyturius”. Dar yra žmonės, kurie nepriklauso nei tiems, nei tiems. Šis skirstymas parodo, koks buvo mūsų santykis su laiku praeituose gyvenimuose, kuris visada atsispindi gimimo datoje. Pasirodo, kad tie, kurie gimė ryte, dieną ir antroje nakties pusėje, paprastai lengvai prisitaiko prie laiko nustatyto dienos režimo. Gimusieji kitu metu turi didelių sunkumų. Vedos sako, kad nežiūrint į visus sunkumus, reikia įprasti anksti gultis ir keltis.

Parsisiųsti
 

Transformacijos menas 
Kalba: lietuvių

Dvasinės pasaulio kultūros visuomet stengėsi pagelbėti žmonijos vidiniam vystymuisi. Šio vystymosi centre yra charakterio transformacija.

Net ir šiuolaikinė psichologija ir sekuliarūs asmenybės vystymosi judėjimai pradėjo suvokti milžinišką potencialą, kuris slypi tradiciniuose dvasiniuose procesuose.[1]

Šioje mažoje knygelėje mes bandome pristatyti esminius filosofijos dalykus ir praktines technikas, naudojamas vidinei transformacijai atrinktas iš vedų, o ypač vaišnavų mokymų, kaip juos pateikė

 

                                                      TULASI