Naujienos

2017-02-24
„Kirtan Pizza" vasario 25 d.

Kiekvieną šeštadienį 17:00-20:10 kviečiame jus į „Kirtan Pizza" vakarėlius, kuriuose galite pasinerti į mantros meditaciją, o vakaro gale - mėgautis transcendentine vegetariška pica. 

Vasario 25 d. programa:
17:00 JM Šukadev prabhu
18:30 JM Krišna Kumar prabhu
19:15 Syta matadži iš Vilniaus
20:10 Brahmačarių vegetariška pica


„Iš devynių atsidavimo tarnystės procesų svarbiausias yra visada kartoti Viešpaties šventą vardą. Jei taip darysite, vengdami dešimties įžeidimų rūšių, galėsite lengvai pasiekti vertingiausią meilę Dievui.“ - CC Antya Lila 4.71

Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė 

2017-02-22
ISKCON – KAS TAI?

Esė, kuria siekiama atskleisti ir parodyti ISKCON'o ištakas, filosofinę doktriną, misiją, tikslus, regulą bei praktiką, Vedų kultūros reprezentavimą, raidą pasaulyje ir Lietuvoje, reikšmę visuomenei.

 

Be daugybės įsimintinų istorinių datų, paminėtų ir švęstų pasaulyje, 2016-tieji buvo išskirtiniai ir kaip jubiliejiniai, 50-tieji Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos (ISKCON) įkūrimo metai, kurie buvo pažymėti daugybe ta proga visame pasaulyje vykusių ar tebevykstančių renginių, seminarų, minėjimų bei festivalių.

            Kas yra ISKCON'as, pasaulyje plačiau žinomas kaip Krišnos sąmonės arba Harė Krišna judėjimas?

2017-02-21
Kviečiame į sekmadieninę programą su JM Premamrita prabhu!

Vasario 26 d. 12:00 kiekvieno laukiame sekmadieninėje meilės šventėje su JM Premamrita pr., kuris savo ypač gilia, bet paprasta ir aiškiai suprantama įžvalga įkvepia transcendentinių lobių ieškotojus sustoti ir tiesiog pasiklausyti srūvančio nektaro. Šventėje laukiami visi! Po paskaitos vaišinsimės vegetarinėmis vaišėmis, apvalytomis nuo karminių atoveikių, ir sudalyvausime grupinėje Mahamantros meditacijoje - kirtane.

2017-02-20
Rytinės ŠB paskaitos (02.20-02.26)

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - labai gardus, nepamirštamas prasadas.

1. ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada

2. Vradža Kišor pr.

3. Bhaktin Dovilė

4. Šukadeva pr.

5. Naujosios Godrumos vienuoliai

6. Šukadev pr.

7. Šankara Pandit pr.

Jokie praktikos metodai nepadeda žmogui padaryti pažangos, jeigu jis tinkamai ir pakankamai nesiklauso. Visa vedų literatūra, sudaryta tokių autoritetingų asmenybių kaip Vyasadeva, kuris yra galinga Viešpaties inkarnacija, atsiskleidžia vien klausantis. Viešpats yra visa ko Supersiela, todėl visur ir visada turėtume klausytis apie Jį ir šlovinti Jį." - ŠB 2.2.36 Šrilos Prabhupados komentaras.

2017-02-19
Vakarinės paskaitos vasario 20-24 d.

Pirmadieniais - penktadieniais nuo 18 val. šventykloje vyksta paskaitos. Apsilankykite!

02.20 Bhakta Eldaras (BG 1.31)
02.21 JM Lakšmavan prabhu (BG 1.32-35)
02.22 JM Jadavi Devaki matadži (BG 1.36)
02.23 JM Bhavananda Raja prabhu (BG 1.37-38)
02.24 JM Jagannath Priya prabhu iš „Harinam Mandir“ (BG 1.39)

„Kai kalbame apie KIRTANĄ, turime omenyje ir paskaitų skaitymą, ir dainavimą su muzika. Dainavimas su muzika ypač patrauklus žmonių masėms, tačiau filosofiškas kalbėjimas apie Krišnos sąmonę taip pat yra kirtanas.“ - Iš Šrilos Prabhupados laiško Upendrai, 1968 metai.

2017-02-17
Ekadašio tikslas - padidinti mūsų meilę Krišnai

 

Vasario 22 d. Ekadašio programa:
4:30-7:45 Ryto programa.
7:45-9:00 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita. Lektorė: Bhaktin Dovilė
9:00-10:00 Pusryčiai
10:00-13:00 Kirtanas. Veda: Bhakta Dainius, Bhakta Nerijus, JM Devanath prabhu, Bhaktin Vaiva.
13:00-14:00 Pietūs
14:00-15:00 Džiapa
15:00-17:00 Harinama
17:00-17:30 Skaitymas iš „Krišna- Aukščiausias Dievo Asmuo“. Skaito: Bhakta Antanas.
17:30-18:00 Skaitymas iš „Viešpaties Čaitanjos mokymai“. Skaito: Bhaktin Milvydė.
18:00-19:00 „Bhagavad-Gitos“ paskaita. Lektorė: JM Jadavi Devaki matadži.
19:00-19:30 Gaura Arati. Veda: JM Devanath prabhu.
19:30-22:00 Kirtanas. Veda: Bhaktin Aistija, JM Dhruvanath prabhu, Bhakta Valdemars.

Norėdami vesti kirtaną ar skaityti, rašykite ar skambinkite telefonu 8 681 62803 (Bhaktin Dovilė). 

„Svarbiausias principas yra ne tik pasninkauti, bet padidinti savo tikėjimą ir meilę Govindai arba Krišnai. Tikroji pasninavimo priežastis yra kūno poreikių mažinimas ir savo laiką panaudojimas tarnystei Viešpačiui kartojant šventus vardus ir atliekant panašias tarnystes. Geriausias dalykas, kurį galime daryti pasninkavimo dienomis yra Govindos žaidimų atminimas ir nenutrūkstamas Jo švento vardo klausymasis.“ - Atsidavimo Nektaras, septintas skyrius.

2017-02-13
Rytinės ŠB paskaitos (02.13-02.19)

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - labai gardus, nepamirštamas prasadas.

 1. ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada

2. Ram Gopal pr.

3. Vradža Kišor pr.

4. Ločan das Thakur pr.

5. Harinam Mandir

6. Dhirašanta das Gosvami

7. Devanatha pr.

„Taigi ruci, arba skonis klausytis pasakojimų apie Krišną ar Vasudevą, yra dalykas, kurio materialia liga sergantis žmogus negali paragauti. <...>Tam, kad žmogus gautų šį skonį, jis turi tinkamai pasiruošti. O koks tas pasiruošimas? Pirmas dalykas yra įvertinimas: „Oho, tai tikrai yra nuostabu,“. Ādau śraddhā, śraddadhāna. Taigi śraddhā, įvertinimas, yra pradžia. Po to sādhu-saṅga (CC Madhya 22.83). <...> „O, šie žmonės apdainuoja ir kalba apie Krišną. Aš irgi noriu nueiti prisėsti kartu ir pasiklausyti daugiau“. Tai yra vadinama sādhu-saṅga. Mes turime bendrauti su atsidavusiais.“ - Šrila Prabhupada. ŠB 1.2.16 paskaita. 1972 m. Rugpūčio 19 d. Los Andželas

2017-02-11
JŠ Dhirašanta Maharadžo vizitas

JŠ Dhirašanta Gosvamis tapo vienuoliu Londono Radha Krišna šventykloje ir priėmė iniciaciją iš Šrilos Prabhupados 1972 metais. Maharadžas keliauja ir visiems dalina praktiškus patarimus apie tai, kaip gauti bei išlaikyti dvasinį skonį ir teisingai atlikti savo pareigas. Jo patarimai praktiški todėl, kad jis pats gyvena tuo, ką šneka. Realizuoti žodžiai iš reallizuotų asmenybių yra greičiausias būdas tobulėti.

JŠ Dhirašanta Gosvamio vizito Kauno šventykloje grafikas:

Vasario 17d. 18 val. - „Bhagavad-Gitos" paskaita
Vasario 18d. 7:45 val. - „Šrimad Bhagavatam" paskaita
17 val. - „Kirtan Pizza" su Dhirašanta Gosvamiu 
Vasario 19d. 12 val. - sekmadieninė programa.

2017-02-11
Vakarinės „Bhagavad-Gitos“ paskaitos (02.13-02.18)

Vakarais šventykloje vyksta paskaitos. Apsilankykite!

02.13 - JM Devanath prabhu seminaras „Pagarbos kultūra“, trečia dalis
02.14 - Bhakti Vrikša
02.15 - Bhakta Justas (BG 1.27-28)
02.16 - JM Ločan das Thakur prabhu (BG 1.29)
02.17 - JŠ Dhirašanta Gosvamis
02.18 - „Kirtan Pizza“ su Dhirašanta Gosvamiu (nuo 17 val.)

2017-02-07
„Kirtan Pizza“ su „Harinam Mandir“ vasario 11 d.!

Kiekvieną šeštadienį 17:00-20:10 kviečiame jus į „Kirtan Pizza" vakarėlius, kuriuose galite pasinerti į mantros meditaciją, o vakaro gale - mėgautis transcendentine vegetariška pica. 

Artimiausių „Kirtan Pizza“ vakarų pagrindiniai kirtanų vedėjai:
Vasario 11 d. - „Harinam Mandir“ brahmačariai.
Vasario 18 d. - JŠ Dhirašanta Maharadžas.

„Kai tik mūsų protas bus įtrauktas į Krišnos sąmonės procesą (būtent „Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė“ kartojimą), tuomet laukiniai mūsų proto arkliai palaipsniui bus suvaldyti." - Iš knygos „Pakeliui pas Krišną".

< Atgal [1] 2 3 ... 122 123 124 Pirmyn >