Naujienos

2017-02-28
Jungtinė „Gaura Purnima“ ir Maha Harinama

Kovo 12 d. švęsime Viešpaties Čaitanjos apsireiškimo šventę! Tai jungtinė Kauno Šri Šri Nitai Gaura Čandra šventyklos, Kauno Vedų kultūros centro, „Dvarakos“ ir „Harinam Mandir“ šventė.

Vieta: „Init“ salė, 3 aukštas (Laisvės al. 30a, Kaunas)

PROGRAMA:
11:00-13:00 – Maha Harinama
12:00 – Kirtanas
13:00 – Abhišeka
14:00 – Paskaita (skaito JM Vaikunthanatha prabhu)
15:30 – Kultūrinė programa
16:00 – Kirtanas
18:30 – Prasadas

Gaura Purnimos 100 žmonių Maha Harinama – mūsų dovana Viešpačiui Čaitanjai Mahaprabhu! Net jei dar nesate dalyvavę Harinamoje, pasinaudokite puikia proga pradžiuginti Viešpatį Čaitanją Mahaprabhu ir, panirę į sankirtanos judėjimo skleidžiamus malonių mėnulio spindulius, patirkite tikrą sielos džiaugsmą.

* Festivalio metu vyks programos vaikams, tad ateikite su visa šeima! 
** Jei norite prisidėti prie šventės organizavimo, susisiekite su Ananda Gaurangi d.d. numeriu 866290468.

2017-02-27
Vakarinės „Bhagavad-Gitos“ paskaitos (02.27-03.03)

Vakarais nuo 18 val. šventykloje vyksta paskaitos. Apsilankykite!

02.27 Bhakta Dainius (BG 1.40)
02.28 Bhakti Vrikša
03.01 JM Akšaja Krišna prabhu (BG 1.41-42) 
03.02 JM Anirudha prabhu (BG 1.43)
03.03 JM Dhruvananda prabhu (BG 1.44)

„Studijuokite mano knygas labai atidžiai ir tokiu būdu gerai pasiruošite sugrįšti namo, atgal pas Dievą.“ - Šrila Prabhupada

2017-02-27
Rytinės ŠB paskaitos (02.27-03.05)

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - labai gardus, nepamirštamas prasadas. 

1. ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada
2. Devanatha pr.
3. Bh. Dainius
4. Vradža Kišor pr.
5. Premamrita pr.
6. Lakšmavan pr.
7.

"Dhruva Maharadža tęsė: O beribis Viešpatie, suteik man galimybę bendrauti su iškilniais Tavo bhaktais, kurių transcendentinė meilės tarnystė Tau nesiliauja nė akimirkai kaip upės tekėjimas. Tokių bhaktų širdys yra nepaliestos materijos sutepties. Su atsidavimu Tau tarnaudamas, aš neabejotinai įveiksiu materialios būties neišmanymo vandenyną, kurio paviršiuje tarsi liepsnų liežuviai siaučia negandos ir pavojai. Aš be vargo jį perkopsiu, nes mano širdyje nubudo nepasotinamas troškimas klausytis pasakojimų apie laikui nepaklūstančias Tavo transcendentines savybes ir žygius." - SB.4.9.11

2017-02-27
Kviečiame į sekmadieninę meilės šventę su JM Dhruvananda prabhu!

Kovo 5 d. 12 val. visus maloniai kviečiame į sekmadieninę meilės šventę, kurios metu brandžia dvasine patirtimi dalinsis Dhruvananda Prabhu. Jis yra vienas iš vyriausių Lietuvos vaišnavų, turinčių be galo gilių gyvenimiškų realizacijų. Po paskaitos - kirtanas (grupinė mantra meditacija) ir prasadas (vegetariškos sudvasintos vaišės).

2017-02-24
„Kirtan Pizza" vasario 25 d.

Kiekvieną šeštadienį 17:00-20:10 kviečiame jus į „Kirtan Pizza" vakarėlius, kuriuose galite pasinerti į mantros meditaciją, o vakaro gale - mėgautis transcendentine vegetariška pica. 

Vasario 25 d. programa:
17:00 JM Šukadev prabhu
18:30 JM Krišna Kumar prabhu
19:15 Syta matadži iš Vilniaus
20:10 Brahmačarių vegetariška pica


„Iš devynių atsidavimo tarnystės procesų svarbiausias yra visada kartoti Viešpaties šventą vardą. Jei taip darysite, vengdami dešimties įžeidimų rūšių, galėsite lengvai pasiekti vertingiausią meilę Dievui.“ - CC Antya Lila 4.71

Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė 

2017-02-22
ISKCON – KAS TAI?

Esė, kuria siekiama atskleisti ir parodyti ISKCON'o ištakas, filosofinę doktriną, misiją, tikslus, regulą bei praktiką, Vedų kultūros reprezentavimą, raidą pasaulyje ir Lietuvoje, reikšmę visuomenei.

 

Be daugybės įsimintinų istorinių datų, paminėtų ir švęstų pasaulyje, 2016-tieji buvo išskirtiniai ir kaip jubiliejiniai, 50-tieji Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos (ISKCON) įkūrimo metai, kurie buvo pažymėti daugybe ta proga visame pasaulyje vykusių ar tebevykstančių renginių, seminarų, minėjimų bei festivalių.

            Kas yra ISKCON'as, pasaulyje plačiau žinomas kaip Krišnos sąmonės arba Harė Krišna judėjimas?

2017-02-21
Kviečiame į sekmadieninę programą su JM Premamrita prabhu!

Vasario 26 d. 12:00 kiekvieno laukiame sekmadieninėje meilės šventėje su JM Premamrita pr., kuris savo ypač gilia, bet paprasta ir aiškiai suprantama įžvalga įkvepia transcendentinių lobių ieškotojus sustoti ir tiesiog pasiklausyti srūvančio nektaro. Šventėje laukiami visi! Po paskaitos vaišinsimės vegetarinėmis vaišėmis, apvalytomis nuo karminių atoveikių, ir sudalyvausime grupinėje Mahamantros meditacijoje - kirtane.

2017-02-20
Rytinės ŠB paskaitos (02.20-02.26)

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - labai gardus, nepamirštamas prasadas.

1. ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada

2. Vradža Kišor pr.

3. Bhaktin Dovilė

4. Šukadeva pr.

5. Naujosios Godrumos vienuoliai

6. Šukadev pr.

7. Šankara Pandit pr.

Jokie praktikos metodai nepadeda žmogui padaryti pažangos, jeigu jis tinkamai ir pakankamai nesiklauso. Visa vedų literatūra, sudaryta tokių autoritetingų asmenybių kaip Vyasadeva, kuris yra galinga Viešpaties inkarnacija, atsiskleidžia vien klausantis. Viešpats yra visa ko Supersiela, todėl visur ir visada turėtume klausytis apie Jį ir šlovinti Jį." - ŠB 2.2.36 Šrilos Prabhupados komentaras.

2017-02-19
Vakarinės paskaitos vasario 20-24 d.

Pirmadieniais - penktadieniais nuo 18 val. šventykloje vyksta paskaitos. Apsilankykite!

02.20 Bhakta Eldaras (BG 1.31)
02.21 JM Lakšmavan prabhu (BG 1.32-35)
02.22 JM Jadavi Devaki matadži (BG 1.36)
02.23 JM Bhavananda Raja prabhu (BG 1.37-38)
02.24 JM Jagannath Priya prabhu iš „Harinam Mandir“ (BG 1.39)

„Kai kalbame apie KIRTANĄ, turime omenyje ir paskaitų skaitymą, ir dainavimą su muzika. Dainavimas su muzika ypač patrauklus žmonių masėms, tačiau filosofiškas kalbėjimas apie Krišnos sąmonę taip pat yra kirtanas.“ - Iš Šrilos Prabhupados laiško Upendrai, 1968 metai.

2017-02-17
Ekadašio tikslas - padidinti mūsų meilę Krišnai

 

Vasario 22 d. Ekadašio programa:
4:30-7:45 Ryto programa.
7:45-9:00 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita. Lektorė: Bhaktin Dovilė
9:00-10:00 Pusryčiai
10:00-13:00 Kirtanas. Veda: Bhakta Dainius, Bhakta Nerijus, JM Devanath prabhu, Bhaktin Vaiva.
13:00-14:00 Pietūs
14:00-15:00 Džiapa
15:00-17:00 Harinama
17:00-17:30 Skaitymas iš „Krišna- Aukščiausias Dievo Asmuo“. Skaito: Bhakta Antanas.
17:30-18:00 Skaitymas iš „Viešpaties Čaitanjos mokymai“. Skaito: Bhaktin Milvydė.
18:00-19:00 „Bhagavad-Gitos“ paskaita. Lektorė: JM Jadavi Devaki matadži.
19:00-19:30 Gaura Arati. Veda: JM Devanath prabhu.
19:30-22:00 Kirtanas. Veda: Bhaktin Aistija, JM Dhruvanath prabhu, Bhakta Valdemars.

Norėdami vesti kirtaną ar skaityti, rašykite ar skambinkite telefonu 8 681 62803 (Bhaktin Dovilė). 

„Svarbiausias principas yra ne tik pasninkauti, bet padidinti savo tikėjimą ir meilę Govindai arba Krišnai. Tikroji pasninavimo priežastis yra kūno poreikių mažinimas ir savo laiką panaudojimas tarnystei Viešpačiui kartojant šventus vardus ir atliekant panašias tarnystes. Geriausias dalykas, kurį galime daryti pasninkavimo dienomis yra Govindos žaidimų atminimas ir nenutrūkstamas Jo švento vardo klausymasis.“ - Atsidavimo Nektaras, septintas skyrius.