Naujienos

2017-03-03
„Gaura Purnimos“ Maha Harinama

Atrieda, atidunda Viešpats Čaitanja su savo palydovais ir Šventų Vardų žaibais. Nebandyk sustabdyti Jo misijos šventos, nes pačią didžiausią dovaną Jis tau duos. Kur eisi, kur slėpsies, ko baidaisi? Tavo liūdnos dienos baigsis, jei tik prisijungsi prie Maha Harinamos. 100 žmonių - ne rodiklis, o trascendentinis jungiklis, kad įsijungtų mūsų meilės variklis.

Neįtikėtinos naujienos! Harinamoje dalyvaus ir giedos JM Vibhu Čaitanja prabhu, JM Šadbhudža Čaitanja prabhu, JM Džagadiš prabhu, JM Devanath prabhu ir kiti.
SVARBU: Harinama prasidės nuo šventyklos (Savanorių g. 37, Kaunas).

„Čaitanja Bhagavatoje aprašyta kaip Kešava Bharati davė vardą Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Jis pasakė: „Tavo vardas yra Krišna, nes tu priversi visą pasaulį kartoti Krišnos vardą, o tavo vardas - Čaitanja, nes tu atneši gyvybę į viso pasaulio žmonių širdis.“ Ir jis davė Jam vardą Krišna Čaitanja.“ - JŠ Kadamba Kanana Maharadžas

* „Gaura Purnima“ festivalio puslapis: https://www.facebook.com/events/190796031407015/
** Telefonas pasiteiravimui apie Harinamą: +370 630 68987 (Dhruvanath prabhu).

2017-03-02
Amalaki ekadašis su JM Vaikunthanatha prabhu. 4:30-22:00

Pirmoji ekadašio programa vasario 22 d. sulaukė didelės sėkmės, todėl programą kartojame su dar didesne jėga - pas mus atvažiuoja JM Vaikunthanatha prabhu!

PROGRAMA:
4:30-7:45 Ryto programa
7:45-9:00 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita
9:00-10:00 Pusryčiai
10:00-13:00 Kirtanas
13:00-14:00 Pietūs
14:00-15:00 Džapa
15:00-17:00 Harinama
17:00-17:30 Skaitymas iš „Krišna - Aukščiausias Dievo Asmuo“.
17:30-18:00 Skaitymas iš „Viešpaties Čaitanjos mokymas“. 
18:00-19:00 „Bhagavad-Gitos“ pirmo skyriaus apžvalga. Lektorius: JM Vaikunthanatha prabhu
19:00-19:30 Gaura Arati
19:30-22:00 Kirtanas


„Laikytis ekadašio ir dvadašio vratos reiškia patenkinti Aukščiausiąjį Dievo Asmenį. Tie, kurie nori pažengti Krišnos sąmonėje, turėtų reguliariai laikytis ekadašio.“ - Šrimad Bhagavatam 9.4.29 komentaro dalis.

Norėdami vesti kirtaną ar skaityti, rašykite ar skambinkite telefonu 8 681 62803 (Bhaktin Dovilė).

2017-03-02
„Kirtan Pizza“: Gaura Purnimai artėjant

Gaura Purnimai artėjant, pristatome ypatingą „Kirtan Pizza“, kurioje dainuosime Čaitanją Mahaprabhu šlovinančius bhadžanus.

PROGRAMA:
17:00 Bhakta Nerijus: "Šri Krišna Čaitanja" bhadžanas.
17:30 JM Dhruvanath prabhu: "Parama Karuna" bhadžanas.
18:00 JM Devanath prabhu: trumpa paskaita apie Čaitanją Mahaprabhu ir jo propropaguotą šventų vardų giedojimą + kirtanas. 
18:50 JM Rasika Mangala prabhu
19:20 JM Amogha Drik Krišna prabhu ir trečiasis bhadžanas
20:10 Transcendentinė pica.

pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma

"In every town and village throughout the world," said Lord Caitanya, "the chanting of My holy name will be heard."

2017-03-01
Savaitės programa

Šiandien - pirma pavasario diena, todėl šiek tiek atsinaujiname ir nuo šiol savaitės programą skelbsime šitaip. Ar jums patinka?

2017-02-28
Jungtinė „Gaura Purnima“ ir Maha Harinama

Kovo 12 d. švęsime Viešpaties Čaitanjos apsireiškimo šventę! Tai jungtinė Kauno Šri Šri Nitai Gaura Čandra šventyklos, Kauno Vedų kultūros centro, „Dvarakos“ ir „Harinam Mandir“ šventė.

Vieta: „Init“ salė, 3 aukštas (Laisvės al. 30a, Kaunas)

PROGRAMA:
11:00-13:00 – Maha Harinama
12:00 – Kirtanas
13:00 – Abhišeka
14:00 – Paskaita (skaito JM Vaikunthanatha prabhu)
15:30 – Kultūrinė programa
16:00 – Kirtanas
18:30 – Prasadas

Gaura Purnimos 100 žmonių Maha Harinama – mūsų dovana Viešpačiui Čaitanjai Mahaprabhu! Net jei dar nesate dalyvavę Harinamoje, pasinaudokite puikia proga pradžiuginti Viešpatį Čaitanją Mahaprabhu ir, panirę į sankirtanos judėjimo skleidžiamus malonių mėnulio spindulius, patirkite tikrą sielos džiaugsmą.

* Festivalio metu vyks programos vaikams, tad ateikite su visa šeima! 
** Jei norite prisidėti prie šventės organizavimo, susisiekite su Ananda Gaurangi d.d. numeriu 866290468.

2017-02-27
Vakarinės „Bhagavad-Gitos“ paskaitos (02.27-03.03)

Vakarais nuo 18 val. šventykloje vyksta paskaitos. Apsilankykite!

02.27 Bhakta Dainius (BG 1.40)
02.28 Bhakti Vrikša
03.01 JM Akšaja Krišna prabhu (BG 1.41-42) 
03.02 JM Anirudha prabhu (BG 1.43)
03.03 JM Dhruvananda prabhu (BG 1.44)

„Studijuokite mano knygas labai atidžiai ir tokiu būdu gerai pasiruošite sugrįšti namo, atgal pas Dievą.“ - Šrila Prabhupada

2017-02-27
Rytinės ŠB paskaitos (02.27-03.05)

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - labai gardus, nepamirštamas prasadas. 

1. ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada
2. Devanatha pr.
3. Bh. Dainius
4. Vradža Kišor pr.
5. Premamrita pr.
6. Lakšmavan pr.
7.

"Dhruva Maharadža tęsė: O beribis Viešpatie, suteik man galimybę bendrauti su iškilniais Tavo bhaktais, kurių transcendentinė meilės tarnystė Tau nesiliauja nė akimirkai kaip upės tekėjimas. Tokių bhaktų širdys yra nepaliestos materijos sutepties. Su atsidavimu Tau tarnaudamas, aš neabejotinai įveiksiu materialios būties neišmanymo vandenyną, kurio paviršiuje tarsi liepsnų liežuviai siaučia negandos ir pavojai. Aš be vargo jį perkopsiu, nes mano širdyje nubudo nepasotinamas troškimas klausytis pasakojimų apie laikui nepaklūstančias Tavo transcendentines savybes ir žygius." - SB.4.9.11

2017-02-27
Kviečiame į sekmadieninę meilės šventę su JM Dhruvananda prabhu!

Kovo 5 d. 12 val. visus maloniai kviečiame į sekmadieninę meilės šventę, kurios metu brandžia dvasine patirtimi dalinsis Dhruvananda Prabhu. Jis yra vienas iš vyriausių Lietuvos vaišnavų, turinčių be galo gilių gyvenimiškų realizacijų. Po paskaitos - kirtanas (grupinė mantra meditacija) ir prasadas (vegetariškos sudvasintos vaišės).

2017-02-24
„Kirtan Pizza" vasario 25 d.

Kiekvieną šeštadienį 17:00-20:10 kviečiame jus į „Kirtan Pizza" vakarėlius, kuriuose galite pasinerti į mantros meditaciją, o vakaro gale - mėgautis transcendentine vegetariška pica. 

Vasario 25 d. programa:
17:00 JM Šukadev prabhu
18:30 JM Krišna Kumar prabhu
19:15 Syta matadži iš Vilniaus
20:10 Brahmačarių vegetariška pica


„Iš devynių atsidavimo tarnystės procesų svarbiausias yra visada kartoti Viešpaties šventą vardą. Jei taip darysite, vengdami dešimties įžeidimų rūšių, galėsite lengvai pasiekti vertingiausią meilę Dievui.“ - CC Antya Lila 4.71

Harė Krišna Harė Krišna, Krišna Krišna Harė Harė, Harė Rama Harė Rama, Rama Rama Harė Harė 

2017-02-22
ISKCON – KAS TAI?

Esė, kuria siekiama atskleisti ir parodyti ISKCON'o ištakas, filosofinę doktriną, misiją, tikslus, regulą bei praktiką, Vedų kultūros reprezentavimą, raidą pasaulyje ir Lietuvoje, reikšmę visuomenei.

 

Be daugybės įsimintinų istorinių datų, paminėtų ir švęstų pasaulyje, 2016-tieji buvo išskirtiniai ir kaip jubiliejiniai, 50-tieji Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos (ISKCON) įkūrimo metai, kurie buvo pažymėti daugybe ta proga visame pasaulyje vykusių ar tebevykstančių renginių, seminarų, minėjimų bei festivalių.

            Kas yra ISKCON'as, pasaulyje plačiau žinomas kaip Krišnos sąmonės arba Harė Krišna judėjimas?