Rytinės ŠB paskaitos (02.06-02.12)
Grįžti

Kiekvieną dieną 7:45 val. šventykloje vyksta Šrimad-Bhagavatam paskaitos. Po paskaitos - ekstatiniai pusryčiai.

1) ISKCON įkūrėjas-ačarja Jo Dieviškoji Malonė A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada
2) Ekačakra pr.
3) Bh. Eldaras
4) Vradža Kišor pr.
5) Harinam Mandir
6) Šankara Pandit pr.
7) Sankirtan pr.

„Reikia klausytis to žmogaus, kuris perteikia Krišnos žodžius tokius, kokie jie yra, dėl to, kad šiuo metu negalime klausytis tiesiogiai iš Krišnos. Yra galimybė tiesiogiai klausytis Krišnos. <...> Krišna yra kiekvieno širdyje ir žmogus gali Jo klausytis visur ir visada, bet prieš tai jis turi išmokti tinkamai klausytis. Šiam tikslui reikalinga Krišnos atstovo pagalba.“ - Šrilos Prabupados komentaras badžanui „Bhajahu re mana.

Grįžti