Ekadašio tikslas - padidinti mūsų meilę Krišnai
Grįžti

 

Vasario 22 d. Ekadašio programa:
4:30-7:45 Ryto programa.
7:45-9:00 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita. Lektorė: Bhaktin Dovilė
9:00-10:00 Pusryčiai
10:00-13:00 Kirtanas. Veda: Bhakta Dainius, Bhakta Nerijus, JM Devanath prabhu, Bhaktin Vaiva.
13:00-14:00 Pietūs
14:00-15:00 Džiapa
15:00-17:00 Harinama
17:00-17:30 Skaitymas iš „Krišna- Aukščiausias Dievo Asmuo“. Skaito: Bhakta Antanas.
17:30-18:00 Skaitymas iš „Viešpaties Čaitanjos mokymai“. Skaito: Bhaktin Milvydė.
18:00-19:00 „Bhagavad-Gitos“ paskaita. Lektorė: JM Jadavi Devaki matadži.
19:00-19:30 Gaura Arati. Veda: JM Devanath prabhu.
19:30-22:00 Kirtanas. Veda: Bhaktin Aistija, JM Dhruvanath prabhu, Bhakta Valdemars.

Norėdami vesti kirtaną ar skaityti, rašykite ar skambinkite telefonu 8 681 62803 (Bhaktin Dovilė). 

„Svarbiausias principas yra ne tik pasninkauti, bet padidinti savo tikėjimą ir meilę Govindai arba Krišnai. Tikroji pasninavimo priežastis yra kūno poreikių mažinimas ir savo laiką panaudojimas tarnystei Viešpačiui kartojant šventus vardus ir atliekant panašias tarnystes. Geriausias dalykas, kurį galime daryti pasninkavimo dienomis yra Govindos žaidimų atminimas ir nenutrūkstamas Jo švento vardo klausymasis.“ - Atsidavimo Nektaras, septintas skyrius.

Grįžti