Bhakti-šastri kursas
Grįžti

Daugiau nei 90% visų besidominčių bhakti joga negali susistemintai ir aiškiai papasakoti apie atsidavimo tarnystės procesą. Dėl šios priežasties praktika tampa sentimentali ir labai sausa. Šrila Prabhupada labai skatino visus savo mokinius  sistematiškai išstudijuoti visas Jo knygas. Nors atsidavimo tarnystei nereikalinga jokia teorija, tam, kad galėtume atlikti atsidavimo tarnystę teisingai, reikalingas aiškus filosofinis supratimas. Todėl labai džiaugiamės, kad Vaikunthanath pr. sutiko pravesti šį neįkainuojamą Bhakti-šastri kursą. Kursas prasidės lapkričio 20 d. ir vyks kas mėnesį po 5 dienas instesyvių užsiėmimų. Norint užsiregistruoti į kursą reikėtų kreiptis į Devanath pr., užsiregistravusieji turės laikyti egzaminą. Taip pat galima dalyvauti laisvu klausytoju, bet dėl laiko stokos laisviems klausytojams nebus galima uždavinėti klausimų.

Šrila Prabhupada laiške savo dvasiniams sūnums ir dukterims sako:

„Ir kas sugeba kontroliuoti liežuvį, tas sistematiškai galės sukontroliuoti ir visas kitas jusles. Sociopolitiniais vadovais turėtų būti tik tie, kurie praėjo susistemintą juslių suvaldymo kursą. Kartais aukštesnių pozicijų vadovai demonstruoja tokią valdymo sistemą be jokio reguliaraus ugdymo. Pasitelkus sistematišką ugdymą žmogui gali prireikti 30-40 metų juslėms sukontroliuoti. Todėl žmogus tūrėtų priimti autoritetų siūlomą standartinį procesą tam, kad pasiektų tokią sėkmę. Pasak „Bhagavad-Gitos", „mahatmos” yra apdovanoti visomis dieviškomis savybėmis ir tokie „mahatmos" neišvengiamai bus Aukščiausio Dievo Asmens atsidavusieji. Tokie „mahatmos", be abejonės, tobulai žino, kad Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra pirminė visa ko priežastis. Taigi, norint tapti „mahatma", reikia išmokti Aukščiausiojo Dievo Asmens supratimo meno." - A. Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, „Back To Godhead" žurnalas, 1952 m. vasario mėn.

Grįžti