Siekiame, kad Lietuvos valstybė pripažintų Krišnos samonės religiją
Grįžti

Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinės bendruomenės kreipimasis

Lietuvoje jau beveik 30 metų gyvuoja Krišnos sąmonės religinės bendruomenės. Jų nariai aktyviai vykdo dvasinę veiklą, įvairiausius visuomeninius ir socialinius projektus, kurie ženkliai įtakoja visuomenės socialinį, kultūrinį ir dvasinį vystymąsi. Bendruomenių nariai moko visuomenę nerūkyti, nevartoti alkoholio ir psichotropinių medžiagų, sveikai ir dorai gyventi, taip pat užsiima labdaringa veikla – maitina alkstančius, rūpinasi skurstančiais. Vien Kauno mieste nuo 1994 m. kiekvieną dieną išdalijama po 400 porcijų maisto. 

Lietuvoje veikiančios Krišnos Sąmonės bendruomenės yra pasaulinės organizacijos ISKCON (International Society for Krishna Consciousness) dalis. Jos remiasi autentišku mokymu, kuris paremtas vediniais šventraščiais. Daugelyje pasaulio šalių (JAV, Australijoje, ES – Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, Suomijoje, taip pat, kaimyninėje Latvijoje ir kt.) Krišnos Sąmonės religinės bendruomenės ir bendrijos ir yra pripažintos minėtų valstybių. 

Šių metų spalio 6 d. Kėdainių m. Krišnos sąmonės religinėje bendruomenėje įvyko susirinkimas, kuriame, remiantis LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 6 str., nuspręsta siekti Lietuvos valstybės pripažinimo. Valstybės pripažinimas reiškia, kad valstybė palaiko religinės bendrijos dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą. 

Kad galėtume pradėti rengti procesinius dokumentus, reikalingus Lietuvos Krišnos Sąmonės religinės bendrijos pripažinimui, turime surinkti 3000 (tris tūkstančius) Eur, iš kurių bus apmokėtos konsultacijos, teisininkų darbas, reikiamų dokumentų rengimas, bendrijos atstovavimas.


Labai prašome visų, Krišnos Sąmonę praktikuojančiųjų ir gerą linkinčių, padėti pasiekti valstybės pripažintos religinės bendrijos statusą. 

Paramą šio projekto įgyvendinimui prašome pervesti į: 
Kėdainių m. Krišnos Sąmonės religinės bendruomenės sąskaitą 
LT65 7300 0101 3673 5518 SwedBank
Paskirtis: „Auka teisiniam procesui“ 

Projektą globoja Bhakti Šaran Šanta Gosvamis 
Projekto koordinatorius Nanda Kishor Das 
El. paštas informacijai: krisnos.samone@gmail.com

Grįžti