Artėja Šrilos Prabhupados knygų maratonas
Grįžti
Į šventyklą jau atvyko keturios naujos knygos: kišeninės „Bhagavad-Gitos“ (savikaina 3 eur), „Karalienės Kunti maldos“ (savikaina 2 eur), „Šrimad Bhagavatam 10 giesmė 4 dalis“ (savikaina 3,5 eur), „Gamtos dėsniai - neklystantis teisingumas“ (savikaina 1 eur). Labai kviečiame visus įsigyti šias knygas, nes visi pinigai, likę padengus knygų savikainą, bus skirti gruodžio Šrilos Prabhupados knygų maratonui: tam, kad neturintys kaip sumokėti, taip pat gautų knygas, taip pat knygų platintojų išlaidoms, platinant kituose miestuose padengti (kurui, maistui). Norėdami įsigyti šias knygas, susisiekite su JM Devanath das telefonu 8 659 16994 ar atvykite į šventyklą. Daugiau apie maratoną galite paskaityti: http://nitaigauracandra.lt/lt,maratonas

Grįžti