JM Sankaršan das Adhikari vizitas
Grįžti

Skelbiame JM Sankaršan das Adhikari vizito Lietuvoje grafiką:

Liepos 5 d. 7:45 Šrimad Bhagavatam paskaita.
Liepos 6-8 d. Goloka Party.
Liepos 9 d. 7:45 Šrimad Bhagavatam paskaita (Guru Matadži).
18:00 Bhagavad-Gitos paskaita.
Liepos 10 d. 7:45 Šrimad Bhagavatam“ Dvarakoje paskaita.
18:00 Bhagavad-Gitos paskaita Dvarakoje (Guru Matadži).
Liepos 11 d. 7:45 Šrimad Bhagavatam paskaita.


Grįžti