Sankaršan Das Adhikari Vizitas
Grįžti

Spalio 24 d. - lapkričio 5 d. atvyksta Šrilos Prabhupados mokinys, dvasinis mokytojas, J. M. Šriman Sankaršan Das Adhikari ir J. M. Višnu Prija Matadži. Paskaitos vyks Kaune ir kituose miestuose. Taip pat mokytojas švęs Vjasa Pudžą Kaune. Tvarkaraštis bus paskelbtas neužilgo.

Grįžti