Patikslintas lektorius
Grįžti

Pranešame, kad rytoj sekmadienio šentės paskaitą skaitys JM Devanath prabhu! Harinamos po programos - nebus. 
Visi esate labai laukiami!


Grįžti