Šeštadienio ryto programa
Grįžti

Mieli bhaktai!
Po Krišnos gimtadienio reikės truputį atsitokėti, tad ryto programa bus vėliau.

6:00 Mangalarati
8:45 Dievybių sveikinimas
9:30 „Šrimad Bhagavatam“ paskaita

Laukiame jūsų! 

Grįžti