Keičiasi „Šrimad Bhagavatam“ paskaitos lektorius
Grįžti

Harė Krišna!

Norime jus informuoti, kad rytoj Šrimati Višnu Prijos matadži rytinės paskaitos nebus.
Paskaitą skaitys JM Kedaranath Prana prabhu.
Visų be galo laukiame.

Grįžti