Savaitės programa 09.30 - 10.06
Grįžti

Harė Krišna! 

Skelbiame savaitės programą ir laukiame jūsų klausytis kasdieninių paskaitų.. Ketvirtadienį skaitysime „Bhagavad-gita“ su JM Amalatama prabhu, sekmadienį svečių programos pasktaitą skaitys JM Druvananda prabhu! *Sekmadieninė programa bus įprasta, be ilgesnio kirtano.

O Viešpatie, didūs išminčiai apdainuoja Tave nuostabiomis eilėmis. Jų žodžiai, šlovinantys Tavo lotosines pėdas, panašūs į šafrano žiedadulkes. Kai transcendentiniai garsai, besiliejantys iš didžių bhaktų lūpų, atneša nuo Tavo lotosinių pėdų užmarštin paskendusiai gyvajai esybei šafrano žiedadulkių aromatą , ji palaipsniui ima prisiminti savo amžinus saitus su Tavimi. Taip bhaktai ilgainiui suvokia žmogaus gyvenimo skirtį. Todėl, o Viešpatie, aš neprašau Tavęs jokių palaiminimų, išskyrus galimybės klausytis Tavo tyrų bhaktų.
Visos paskaitos verčiamos į lietuvių kalbą. Paskaitų transliacijas rasite ČIA

Grįžti