Bendruomenės susirinkimas
Grįžti

Harė Krišna mieli atsidavę!
Informuojame jus, kad šį šeštadienį (09.05) numatomas bendruomenės susirinkimas. Pradžia 10:30

Grįžti