Artėja Šrilos Prabhupados knygų platinimo maratonas!
Grįžti

Visi žino, kad artėja pats brangiausias laikotarpis Šrilai Prabhupadai bei tiems, kas yra pasinėręs į jo knygų studijavimą ir suvokia Sankirtana jagjos svarbą. Visą gruodžio mėnesį knygų platinimas taps pagrindine tarnyste tiems, kas jaučia užuojautą iliuzijoje skendinčiam pasauliui. Toks Viešpaties Čaitanijos bei Šrilos Prabhupados nurodymas. Knygų platinimu užsiėmė didžios asmenybės, tokios kaip Šrila Narottama das Thakura, Šrinivas Ačarja bei kiti. 

*** Šventės lektorius - JŠ Dhirašanta Das Gosvamis

Štai rasti dokumentai liudijantys tai:


1571 m. knygų platinimo rezultatai

Radha Damodaros rankraščių bibliotekos tyrinėtojai praneša apie naują atradimą.
Vrindavanas, rugsėjo 12, 2004.

Rezultatai:

Šrinivas Ačarija - Bhagavatam su Vaišnava Tošani 6, gjana das dainos 23, Govinda das dainos 19, Narottam das Prarthana 11, Bhakti-rasamrta-sindhu 1, Čaitanija Bhagavata 22, Čaitanja Mangal (Ločan das) 6, Hari-bhakti-vilasa 1, Murari Guptos karča 1

Narottama das Thakura - Bhagavatam 2, gjana Das dainos 13, Govinda das dainos 21, Prarthana 56, Udžvala-nilamani 3, Čaitanija Bhagavata 45, Čaitanja-čandramrita 5, Vasu Gošos Gauranga-padavali 34.

Šjamananda das - Bhagavatam 4, gjana das dainos 10, Govinda das dainos 11, kiti dainynai 34, Narottama das Prarthana 16, Bhakt-rasamrita-sindhu 5, Udžvala-nilamani 1, Čaitanja Bhagavata 25, Čaitanija-čandramrita 15, Vasu Gošos Gauranga-padavali 14

Narottama Thakur savo laišką baigia tokiu emocingu komentaru:

Narottama apgailestauja dėl prastų rezultatų ir teigia, kad kol kas nors neišras spausdinimo mašinos, panašu, kad nebus įmanoma išplatinti premos. Jis meldžia gimti tolimoje ateityje, kad jis taip pat galėtų platinti knygas gatvėse ir prekyvietėse bei tikėtis Mahaprabhu malonės. Koks tikslas giedoti, garbinti ar diskutuoti Krišna-katha, kai knygų platinimo rezultatai tokie žemi?


Grįžti