Savaitės programa 12.30-01.05
Grįžti

Nitai Gauranga! 
Skelbiame savaitės programą ir kviečiame visus mėgautis Šrimad Bhagavatam“ nektaru ir pamiršti visus slegiančius rūpesčius. 

Taip pat norime jus pakviesti sutikti nujus metus Krišnos bhaktų apsuptyje. Juk sakoma, kaip sutiksi naujus metus, tokie jie ir bus. O juk mes norime būti kirtane amžinai, ar ne? Tad jūsų lauks nuostabi programa ir puikus prasadas. (Jeigu norite ir turite galimybę pagaminti prasado namie, galite atsinešti į šventę ir pavaišinti atsidavusius).

Visi, kurie klausosi autoritetingo pasakotojo deklamuojamos Šrimad Bhagavatam, būtinai taps nuoširdžiais Viešpaties Krišnos – to, kuris dovanoja išvadavimą – sekėjais. Niekas taip įdėmiai nesiklausė Šrimad Bhagavatam kaip Maharadža Parikšitas ir nebuvo geresnio pasakotojo už Šukadevą Gosvamį. Todėl tas, kuris ima pavyzdį iš neprilygstamo pasakotojo ar klausytojo, Šukadevos Gosvamio ar Maharadžos Parikšito, būtinai, kaip ir jie, pelnys išvadavimą.“ ŠB 2.1.10 komentaras. Visos paskaitos verčiamos į lietuvių kalbą. Paskaitų transliacijas rasite ČIA

Grįžti