Karvučių paramos programa
Grįžti

 

Šrila Prabhupada yra daug kartų minėjęs, kaip svarbu yra rūpintis karvėmis ir kokia didelė jų reikšmė ne tik ekonomikai, bet ir dvasiniam tobulėjimui bei žmogaus egzistencijai apskritai. Štai vienas iš jo pasisakymų šia tema: 
„Namo brahmaṇya-devāya go-brāhmaṇa-hitāya ca: pirmiausia reikia galvoti, kaip įvesti brahmanišką kultūrą ir pasirūpinti karvėmis. Nes šventraščiuose minima, kad karvių globa ypač, o brahmaniška kultūra taip pat – du dalykai, skirti dvasiškai tobulėti. Žmogus turėtų pakilti net virš brahmaniškos kultūros, satva gunos. Taigi labai svarbu palaikyti brahmanišką kultūrą, karvių globą.“ - Šrila Prabhupada. Ištrauka iš paskaitos Mumbajuje 1972 m. kovo 17 d.
Viešpats Krišna labai myli karves ir Jam be galo brangus tas, kuris jas globoja. Dabar kiekvienas galime prisidėti prie viso pasaulio gošalų (karvių prieglaudų) veiklos, nes GBC sukūrė puslapį joms paremti! Šiame puslapyje galite paaukoti norimą sumą bet kuriai pasaulio gošalai arba visoms bendrai. Taip pat rasite daug kitos aktualios informacijos šia tema. 
Taip pat suprantančius anglų k. kviečiame paklausyti JŠ Nirandžana Svamio, ISKCON’o žemdirbystės ministro Kalakantos das bei šios karvių paramos platformos kūrėjo Nitino Šarmos minčių apie karvių globą.

 

Grįžti