Ekstatinė Harinama
Grįžti

Tai buvo šalta ir lietinga spalio 17-a diena. Paprastai tai yra didelė šventė mūsų šventykloje, nes šią dieną vyksta harinama (eisena miesto gatvėmis). Bet svečiai nesirinko, o vietiniai bhaktai buvo pavargę ir sirguliuojantys. 2 h pagerbėm prasadą ir, rodos, harinamai vilities nebeliko...


Trečią valandą iš Vilniaus atvyko matadžė Palmyra ir paklausė:

"Ar aš nepavėlavau?"

Bet altorinis buvo tuščias ir ji liko be atsako, tad atsisėdo ir ėmė kartoti džiapą.

Po keliolikos minučių Sankirtan das nusprendė patikrinti, ar neliko dar Krišnos skanėstų (Ram Gopal pagamintų pakorų). Ir panašiais motyvais vedamas į virtuvę nusileido Rasika Mangala Prabhu. Bet jis buvo nusiteikęs rimčiau: "Sankirtan Prabhu! Einam į harinamą! Čia juga dharma- mūsų pareiga."

Sankirtan das: "Oi net nežinau.. Nėra bhaktų.. Šaltoka.. "

Rasika Mangala Prabhu: "Tai ka nežinau. Kviečiam Ram Gopal Prabhu ir pirmyn!"

Sankirtan das: "Taip tingiu, bet žinai, Krišna toks geras, Jis duoda tokį skanų prasadą, šiltą vandenį ir karštus radiatorius, vietą kur atsigulti.. Jeigu neatliksime jagijos, bijau, kad galime to  netekti. Teks eiti.."Truputėli pakrutintas Ram Gopal Prabhu šoko iš popiečio miego ir entziastingai ėmė dėtis striukę, šiek tiek paragintas prisijungė ir Arminas prabhu. Pagauti entuziastingos bangos nutarė eiti Denisas prabhu bei Tomas prabhu.Taip pat prisijungė matadžės Nandaranė ir Palmyra.
Nors vėliau nei įprastai, bet bhaktai atliko savo pareigą - sankirtana jagiją.
Tuojau pat prie grupės ėmė jungtis aktyvūs kauno žmonės, ir visas miestas įsišėlo.


 

Šri Čaitanyjos mahaprabhu pranašystė rodos tuojau pat išsipildys - visuose miestuose ir kaimuose, visur visur bus giedami šventi vardai!


Ram Gopal prabhu: "Neatsimenu kada buvo tokia ekstatinė harinama! Net oras po truputi visiškai prasigiedrino ir ėmė šviesti saulė!"


Po harinamos visi bhaktai buvo visiškoje palaimoje ir šildėsi gerdami šiltą gėrimą su prieskonių mišiniu.

Materialiame pasaulyje gyvos butybės papuola į iliuziją, ir pradeda galvoti, kad viskas priklauso nuo jų. Šilti radiatoriai, pilnas maisto šaldytuvas ir sumokėti mokesčiai. Tačiau bhaktai gerai žino, kad svarbiausia - atlikti savo dvasinę pareigą. O tuomet Krišna viskuo pasirūpina.

 

Akivaizdus to įrodymas - kitą dieną po harinamos radiatorius buvo šiltutėlis :)

 

Visas harinamos nuotraukas galite rasti čia.


Grįžti