Nitjanandos atėjimo diena
Grįžti

Nitjananda Prabhu

Tai pats Viešpats Balarama - pirmoji Krišnos ekspansija ir Krišnos brolis pasirodantis, kaip atsidavusiojo ekspansija. Viešpats Balarama, būdamas pirmąja Krišnos ekspansija, yra pirminis jo tarnas - bhakta svarūpa.

„Čaitanja Čaritamritoje“ rašoma, kad Viešpats Balarama niekuomet negalėjo jaustis pilnai patenkintas savo tarnyste, kadangi jis priedo buvo dar ir Aukščiausias Dievo Asmuo. Ir tik, kai Čaitanja Mahaprabhu nužengė kaip atsidavęs, Viešpats Balarama lengviau atsiduso: dabar jis galės užmiršti, kad yra Pats Dievas, ir galės visiškai pasijusti tarnu - bhakta. Tai reiškia bhakta svarūpa - arba pirminis atsidavusiojo pavidalas.

Nitjananda Prabhu duoda mums jėgą (bala) atlikti atsidavimo tarnystę. Be jo malonės neįmanoma padaryti pažangą dvasiniame kelyje. Todėl mes visuomet kartojame Nitai Gaura - kreipdamiesi į transcendentinius brolius. Nitjananda taip pat yra pirminis dvasinis mokytojas. Mūsų dabartiniai dvasiniai mokytojai, kaip Viešpaties atstovai, atstovauja Viešpatį Nitjanandą - tą kuris amžinai pilnas palaimos.

Grįžti