Bhakti jogos mokytojo JŠ Sankaršan Das Adhikari dvasinės mintys

Keliaujančio jogo, Sankaršan das Adhikari dvasines mintis (lietuvių kalba) elektroniniu paštu galite gauti kartą per savaitę užsiregistravę čia:

Elektroninis paštas *
Vardas *
Pavardė *
Šalis *

Pageidautinas formatas

Preferred format (standartinis)   Paprastas tekstas    Mobilus

Sankaršan Das Adhikari, vienas iš ISKCON'o dvasinių mokytojų, nuolat keliaujantis aplink pasaulį su savo žmona Matadži Višnuprya Devi Dasi. Mokytojas reguliariai lankosi Lietuvoje ir skaito paskaitas. Taip pat plačiai žinomas, kaip elektroninio kurso "The UltimateSelf-Realization Course" vedėjas.

Norėdami kasdien skaityti Jo dienos mintį ir atsakymus į dvasinius klausimus anglų kalba, užsiregistruokite adresu:

www.backtohome.com

Audio paskaitas galite atsisiųsti adresu:

http://www.ultimateselfrealization.com/Lectures/

Šiame puslapyje publikuosime kai kuriuoss mokytojo pasisakymus lietuvių kalba.

 


 

Nesavanaudiškumo tobulumas

Krišnos sąmonė yra nesavanaudiškumo tobulumas. Kai tik mes apleidžiame Krišną ar Dievą kaip savo gyvenimo centrą, iškart paneriame į pavojingus savanaudiškumo vandenis, laikydami save pasaulio centru. Lygiai kaip ranka, savo sveikame būvyje, natūraliai tarnauja visam kūnui, taip ir gyvoji esybė, būdama sveika, natūraliai tarnauja Absoliučiai Visumai - Aukščiausiajam Dievo Asmeniui. Jeigu ranka bandys mėgautis maistu atskirai nuo kūno, tada ji pastebės, kad neturi galios jo suvirškinti ir pasisavinti maistinių medžiagų. Bet kai ranka sutinka tarnauti visam kūnui, tiekdama maistą į skrandį per burną, tada pilvas tampa patenkintas, ir tokiu būdu valgių maistinės medžiagos būna paskirstomos visame kūne visų jo dalių, įskaitant ir rankos, patenkinimui.

Klausimas: Jėzus yra Dievas. O kodėl Krišna pristatomas kaip Dievas?

Aš esu pilnai pasišventęs katalikas ir tikiu į Jėzų arba Dievą, kuris yra kūrėjas ir gelbėtojas. Kodėl jūsų žinutėse kalbama apie Viešpatį Krišną?

Klang, Malaizija

Atsakymas: Jėzus yra Krišnos sūnus

Viešpats Jėzus niekada netvirtina esąs tėvu ar kūrėju. Jis visada pristato save kaip pavaldų savo tėvo, Aukščiausio Viešpaties, tarną. Kadangi jo tikslai sutampa su Dievo tikslais, jį vadina Dievu Sūnumi. Bet tai nereiškia, kad jis pats yra Dievas Tėvas. Krišna skelbia Bhagavad-gitoje, kad Jis yra Dievas Tėvas. Taigi, remdamiesi Bhagavad-gitos ir Biblijos teiginiais, galime suprasti, kad Krišna yra Dievas Tėvas, o Jėzus - Dievas Sūnus. Iš tikrųjų, žodis "Kristus" yra Sanskrito žodžio "Krišna" išvestinė ir todėl taip pat laikomas Dievo vardu. Panašiai kaip vadiname Joną, pono Smito sūnų, Jonu Smitu --Jėzus vadinamas Jėzumi Kristumi, nes jis yra Jėzus, Krišnos arba Kristaus sūnus. Kitaip sakant Jėzus yra jo pirmas vardas, o Kristus - pavardė arba antras vardas.

Sankaršan Das Adhikari


Kaip išgelbėti pasaulį

 Sunkios užduotys įvykdomos padalinant jas į seriją mažų žingsnių. Ir jei žmogus tada kruopščiai eina žingsnis po žingsnio, galiausiai pasiekia tikslą - įvykdo užduotį. Taigi kaip mes išgelbėsime pasaulio populiaciją iš jos įsipainiojimo gimimo ir mirties rate? Tuo pačiu žingsnis po žingsnio metodu, apmokydami nuostabaus Krišnos sąmonės mokslo po vieną žmogų vienu metu, pradėdami nuo savęs. Šiuo atveju, mūsų šansai pasiekti sėkmę yra 100%, nes visas pasaulis jau yra išgelbėtas pačio Viešpaties Čaitanjos. Tiktai laikas skiria mus nuo šio neapsakomo stebuklo apsireiškimo.

Klausimas: Atminti Krišną darbe ir studijose

Siūlau jums savo nuolankius nusilenkimus. Krišnos sąmonė reiškia visada prisiminti Krišną ir nei akimirkai Jo neužmiršti. Kai aš dirbu darbe arba studijuoju ruošdamasis egzaminams, ir mano protas pasineria į šias veiklas, kaip tokiu metu man prisimint Krišną?

Viešpaties Krišnos atsidavęs,

Dhavalas (Dhaval)

Atsakymas: Pilnai prisiderinkime prie tarnystės

Jei mano darbas ar studijos yra pilnai suderintos su tarnyste Krišnai, tada dirbdamas ar studijuodamas prisiminsiu Jį natūraliai. Bet jeigu mano darbas ar mokslai yra nudažyti juslinių pasitenkinimų motyvo, tada natūraliai bus sunku prisiminti Krišna užsiimant ta veikla. Todėl paslaptis glūdi tame, kad reikia atsisakyti visų troškimų jusliškai tenkintis ir pasiūlyti visą savo veiklą 100% tarnystei Krišnai. Tokiu būdu mes lengvai ir natūraliai prisiminsime Krišną visą laiką, lygiai kaip Ardžuna, kuris buvo pilnoje Krišnos sąmonėje net ir įtempto mūšio įkarštyje.

Sankaršan Das Adhikari


Didinant nektaro vandenyną

Materialiame gyvenime, kuo daugiau atiduodame kažko, tuo mažiau lieka mums. Bet Krišnos sąmonėje viskas veikia visiškai atvirkščiai. Kuo daugiau kažko atiduodame, tuo daugiau gauname. Kitais žodžiais tariant, kuo daugiau mes dalinamės Krišnos sąmonės nektaru, tuo labiau patys jį ragaujame. Todėl tie, kurie godžiai trokšta ragauti šį beribį nektarą, pilnai paskiria savo gyvenimus dalindami jį kitiems. Mūsų dvasinis mokytojas, Jo Dieviškoji Malonė A.C. Bhaktivedanta Swamis Prabhupada, palaimino mus šiuo saldžiausio nektaro vandenynu. Taigi jei dabar mes pilnai pasinersime į šio nektaro dalinimąsi su ištroškusiomis Kali amžiaus aukomis, tas nektaro vandenynas plėsis ir plėsis be sustojimo, užtvindydamas visą visatą.

Klausimas: Dvasiniai tyrinėjimai.

Aš noriu atlikti dvasingumo tyrinėjimus. Kokius žingsnius turėčiau žengti?

Dr. Tiwary

Atsakymas: Galutinis mokslinis eksperimentas

Kruopščiai skaitykite Bhagavad-gitą Kokia Ji Yra ir moksliškai eksperimentuokite su ja, kruopščiai sekdamas jos pamokymais, ir padarydamas savo sąmone eksperimento objektu. Tada po nuodugnaus eksperimento ir stebėjimų, galėsite padaryti savo mokslines išvadas apie nuostabų Krišnos sąmonės procesą.

Esminiai punktai jūsų eksperimentui yra tokie: turėtumėte kartoti bent 16 ratų Hare Krišna mantros kiekvieną dieną be pertraukų, ir tuo tarpu išlaikyti švarią savo sąmonės kolbelę griežtai vengdamas palaido sekso, mėsos valgymo, svaiginimosi, ir azartinių žaidimų. Taip pat turėtumėte laikytis dietos: valgyti tik Krišnos prasadą (vegetarinį maistą, paaukotą Viešpačiui Krišnai su meile ir atsidavimu). Galiu jus užtikrinti, kad jeigu griežtai atliksite šį eksperimentą bent 6 mėnesius, gausite daug kilnių mokslinių realizacijų. Taigi linkiu jums visa ko geriausio ir skatinu visa širdimi atlikti šį eksperimentą.

Sankaršan Das Adhikari

 


Nugalėk savo jusles, nugalėsi visą pasaulį

 

Krišna paaiškina Bhagavad-gitoje, kad jeigu mes tapsime idealiais Vaišnavais, užimančiais savo jusles 100% tarnyste Viešpačiui, tada galėsime paskatinti visą pasaulį priimti Krišnos sąmonės judėjimo mokymą. Taigi ar galėtų būtų geresnis, prasmingesnis gyvenimo būdas negu rimtai kultivuoti tyrą atsidavimo tarnystę tiek savo, tiek visos pasaulio populiacijos labui.

Klausimas: Kodėl aš kenčiu karmines pasekmes?

Brangus Gurudeva,

Mano pranamos jūsų lotosinėms pėdoms.

Krišna sako Bhagavad-gitoje 13.32:

"Kas turi amžinybės regėjimą, tas supranta, kad nemari siela yra transcendentali, amžina ir nepavaldi gamtos gunoms. Net ir susilietusi su materialiu kūnu, o Arjuna, siela nieko neveikia ir niekas jos nesaisto."

Taigi, jei mano siela nėra atsakinga už veiksmus, atliekamus kūno, kodėl tada aš (mano siela) turiu kentėti nuo jų pasekmių?

Hare Krišna!

Sandžay Krišna Panda

Atsakymas: Tu pats pasirinkai keliauti karma čakra.

Nors tai ir faktas, kad sąlygotą sielą paprasčiausiai veža mašina, padaryta iš materialios energijos, bet kadangi ji savanoriškai atsisėdo į tą mašiną, dabar turi nešti atsakomybę už viską, ką padaro, būdama tos materialios mašinos poveikio valdžioje. Anksčiau esu davęs pavyzdį žmogaus, kuris prisijungė prie teroristų organizacijos. Nors visus terorizmo aktus jis atlieka verčiamas teroristų lyderių, vistiek tai jo neatpalaiduoja nuo atsakomybės, nes jis pats iš pradžių pasirinko prisijungti prie tokios organizacijos.

Sankaršan Das AdhikariVisiškai sąžiningas

Tos asmenybės, kurios yra visiškai sąžiningos, pripažins savo žinių apie viso pasaulio pradžios ir šaltinio trukumą. O tie žmonės, kurie yra pasiputę, ir didžiuojasi savo erudicija, savo mokslo laipsniais, ir savo titulais, nesivaržydami skelbs savo išgalvotas teorijas lyg jos būtų faktai. Spekuliatyvūs mąstytojai yra lyg mums gerai žinomas daktaras Varlė, kuris negalėjo suprasti, kad Atlanto vandenynas buvo daug, daug didesnis už jojo šulinį.

Klausimas: Ramybė nerimaujant dėl Krišnos?

Kai atlikinėjau savo Bhagavad-gitos užduotis, man iškilo abejonė. 5 skyriaus 12 posme, Viešpats skelbia: "Nuolatos atsidavusi siela pasiekia nesudrumsčiamą ramybę, kadangi visus savo veiklos vaisius aukoja Man". Šrila Gurudeva, bet atliekant tą veiklą, vistiek lieka nerimas, ar galutinis veiklos rezultatas patenkins Šri Guru ir Krišną. Aš taip pat skaitau Šrilos Prabhupados knygą mūsų sekmadieninėms paskaitoms. Šrila Prabhupada buvo nerimavo, kai išsiuntė savo mokinius įsigyti žemę Majapurui, kai Bombėjaus projektas buvo atidėliotas, kai knygų spausdinimas buvo atidėliojamas, ir t.t. Jis buvo laimingas ir jautė palengvėjimą kai rezultatai buvo pasiekti. Prieš patiriant ramybę, buvo nerimas dėl kito projekto, norint, kad jis gerai pavyktų dėl Krišnos. Šrila Gurudeva, kaip tada patiriama ramybė ir kaip pritaikyti šiuos nurodymus realiame gyvenime?

Thara Rameš

Atsakymas: Nerimavimas dėl Krišnos yra tikra ramybė

Nerimavimas, kurį patiria atsidavęs, stengdamasis patenkinti Krišną, skiriasi nuo nerimo, kurį patiria materialistas, siekiantis juslinio pasitenkinimo. Kadangi atsidavęs nerimauja kaip patenkinti Krišną, jo nerimas sukelia transcendentinė palaima.

Sankaršan Das AdhikariNeleiskite Majai jus pagrobti

 

Materiali gamta yra labai galinga. Kaip piratai užgrobia vertingus krovininius laivus ir prašo išpirkos iš savininkų, materiali energija visada ieško galimybės užgrobti mūsų sąmonę ir pavogti ją iš Krišnos. Todėl turime būti labai atsargūs. Būtent dėl to yra nurodyta, kad turime kartoti bent 16 ratų Hare Krišna mantros su karoliais kiekvieną dieną. Šis kartojimas, taip pat palaido lytinio gyvenimo, mėsos valgymo, svaiginimosi ir azartinių žaidimių vengimas, apgins mus nuo Majos išpoulių, leis saugiai perplaukti šį pavojingą materialaus pasaulio vandenyną ir pasiekti dvasinio pasaulio uostą.

Klausimas: Ar Prabhupada pilnai realizavo save?

Pr Svamis Prabhupada pilnai realizavo "save". Jei taip, ar jis pasakė kada ir kaip?

Rėjus(Ray)

Atsakymas: Prabhupada niekada nepamiršo Krišnos

Dvasinis mokytojas visada išsivadavęs. Bet kurioje gyvenimo padėtyje jis nelaikytinas paprastu žmogumi. Ši dvasinio mokytojo padėtis pasiekiama trimis būdais. Vienas vadinamas sadhana siddha. Tai reiškia tas, kuris išsivadavo sekdamas reguliuojančiais atsidavimo tarnystės principais. Antras yra kripha siddha, tas kuris išsivadavo Krišnos arba Jo atsidavusio malonės dėka. Ir trečias yra nitya siddha, tas, kuris nuo pat pradžių savo gyvenimo nebuvo užmiršęs Krisnos. Tai yra 3 tobulomo požymiai. Šia tema Šrila Prabhupada yra pasakęs: "Per visą savo gyvenimą aš niekada neužsiėmiau palaidu lytiniu gyvenimu, svaiginimusi, mėsos valgymu ar azartiniais žaidimais. Šiame gyvenime aš neatsimenu tokio laiko, kada būčiau pamiršęs Krišną." Todėl iš šių žodžių galime suprasti, kad Šrila Prabhupada buvo nitya siddha - turėjo Krišnos sąmonę nuo pat gyvenimo pradžios.

Sankaršan Das Adhikari


Pragaras Krišnos sąmonėje

Kartais šiame pasaulyje mes turime iškęsti pragarą. Įvairiausi dalykai gali nesisekti. Yra be galo daug kančių, kurios gali mus užpulti. Galime kentėti nuo gniuždančios ligos. Galime tapti skurdžiais. Galime rimtai susižeisti automobilių avarijoje. Galime kentėti artimo žmogaus netektį ar net patys atsidurti mirties patale. Kaip mums reikėtų elgtis tokiose situacijose, kad mūsų neužvaldytų sielvartas ir iliuzija. Tai, kaip mes elgsimės tokiose situacijose, gali arba labai padėti mūsų Krišnos sąmonei arba rimtai sukliudyti. Esmė yra tokia, kad turime matyti viską kaip Krišnos planą, skirtą mums apvalyti. Turime priimti viską kiek įmanoma pozityviau. Tada neprarasime savo entuziasmo jokioje situacijoje. Būsime visada įsitvirtinę saldžioje, transcendentinėje Krišnos sąmonėje.

Klausimas: Blogi dalykai atsitinka ir geriems žmonėms?

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimus. Visa šlovė Šrilai Prabhupadai.

Mano klausimai yra tokie:

Kaip sukontroliuoti protą?

Kodėl blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms?

Pinki

 

Atsakymas: Niekas nėra visiškai geras

Protas sukontroliuojamas automatiškai kiek įmanoma daugiau kartojant Hare Krišna mantra kiekvieną dieną, ypač ankstyvomis ryto valandomis.

Šiame materialiame pasaulyje niekas nėra visiškai geras. Kiekvienas turi tiek geros tiek blogos karmos mišinį, atsineštą iš praeities dorų ir nuodėmingų veiksmų. Todėl kai blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms, tai paprasčiausiai reiškia, kad jie susilaukia atpildo už praeities gyvenimuose ar šiame gyvenime padarytas nuodemes.

Sankaršan Das Adhikari

 


 

Vedų kultūros gaivinimas Rumunijoje

 

 

Mes dabar kelioms dienoms esame Rumunijoje, kur bandome padėti vietos atsidavusiems atgaivinti joje Vedų kultūrą. Šios buvusios Romos imperijos kolonijos kalba labai panašia į lotynų kalbą, kuria buvo kalbama Romoje Romos imperijos laikais. Ir jei keliausime dar giliau į senovę, tai aptiksime, kad Romos imperija buvo įkurta vieno iš Maharadžos Jajačio, pasaulio imperatoriaus Parikšito Maharadžo anūko, sūnų. Galime matyti, kad romėnai garbindavo pusdievius pagal Vedinę sistemą, skirtą tiems, kurie yra materialiai prisirišę. Taigi, dabar mes naujai prijungiame šiuos stipriai nutolusius Vedų kultūros palikuonis su jų pirminėmis kultūros šaknimis. Tai iš tiesų labai įdomi ir įkvėpianti patirtis!

Klausimas: Kaip tęsis mokinių seka?

Hare Krišna, Gurudeva,

Viešpats Krišna mokslo apie Dievą pirmiausiai mokė Brahmą. Brahma jį perdavė Naradai, ir todėl Narada yra antrasis mokinių sekoje. Šrila Prabhupada yra 31-asis. Gal galite pasakyti mums, koks buvo Šrilos Prabhupados nuosprendis dėl šios labai šventos guru sekos? Kaip ši seka gyvuoja dabar, kai Šrila Prabhupada sugrįžo į dvasinį dangų?

Aarti ir Deodat

Atsakymas: Šrilos Prabhupados ištikimų mokinių dėka

Šrila Prabhupada pasakė mums, kad tie jo mokiniai, kurie griežtai seka juo, bus sekanti karta mokinių sekoje. Kitais žodžiais sakant, #32-ą posiziją kartu užima visi Šrilos Prabhupados mokiniai, kurie griežtai seka jo nurodymais. Tokie ištikimi mokiniai yra sekantys dvasiniai mokytojai mokinių sekoje ir tęsia bei plečia šlovingą Šrilos Prabhupados Brahma-Madhva-Gaudiya sampradajos šaką, skirtą visų puolusių, sąlygotų sielų šiame pasaulyje gelbėjimui.

Sankaršan Das Adhikari


Nepakenčiama nesąmonė

Šiuolaikinio pasaulio padėtis tapo tragiškai nesuvaldoma. Nekaltos karvės ir vaikai kiekvieną dieną žudomi visame pasaulyje. Šia tema Šrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura sake: "Šis materialus pasaulis nėra tinkama vieta gyventi džentelmenui". Krišnos sąmonėje esantis atsidavęs kenčia matydamas kas dieną vykdomą blogį prieš gyvulius ir žmones. Del to jis pilnai pašvenčia visą savo gyvenimą, kad padarytų revoliuciją šioje planetoje ir išgelbetų vargšes sielas iš jų neišmanymo ir kančių.

Klausimas: Jei atsidavusį užpuola

Prašau priimkite mano nuolankią pagarbą.

Bhagavad-gitoje aš perskaičiau Krišną sakant, kad geismas yra pykčio šaknis. Bet aš nesuvokiu ryšio tarp geismo ir pykčio. Pavyzdžiui, jeigu zmogų kas nors užpuola, jis gali supykti. Bet kaip geismas tampa pykčio šaknimi šioje situacijoje? Jei žmogus visai neturi geismo, tai kaip jis išsisuks situacijose kur reikalingas pyktis? Kaip reaguos žmogus, paminetas anksčiau, jei jis netures jokio geismo?

Nareš

Atsakymas: Apsisaugojimas yra jo pareiga

Kadangi atsidavęs neturi jokių troškimų išskyrus tarnauti Krišnai, jo protas visada ramus ir laisvas nuo pykčio. Bet kadangi jo kūnas priklauso Krišnai, tai užpultas jis turi pareigą gintis, kad apsaugotų jį nuo žalos. Tokiais atvejais, kad apsaugotų savo kūną nuo sužeidimų ar mirties, jis gali panaudoti visas būtinas priemones - netgi sužeisti ar užmušti užpuoliką. Ir net jei tokiais atvejais gali pasirodyti, kad atsidavusį užvaldė pyktis, iš tikrųjų taip nėra, nes tikrasis jo motyvas - tai jo pareiga Krišnai.

Sankaršan Das Adhikari


Šiandienos mintis:Jokių minčių

 Kai kurie žmonės, apsiskelbę transcendentalistais, tegia, kad sąmonės tobulumas yra ištuštinti savo protą - padaryti jį laisvą nuo bet kokių minčių. Jie bando pasinerti į tobulą vienį arba tobulą tuštumą. Bet tokios "bemintinės" būsenos yra nepasiekiamos. Kodėl? Nes protas iš prigimties yra visada aktyvus. Todėl mūsų tobulumas nėra ištuštinti protą. Mūsų tikrasis tobulumas yra visada galvoti apie Krišną ar Dievą savo prote.

Klausimas: Priimti nesupratus?

Prašau priimkite mano nuolankius nusilenkimus. Visa šlovė Šri Guru ir Gaurangai.

Kai mes kažko nesuprantame, turime kreiptis i guru, atsidavusius ir šventraščius. Bet jeigu net pasikonsultavę su jais mes vis dar neužtikrinti, ar derėtų priimti tai už tiesą ar ne?

Ar galėtumėte paaiškinti koks skirtumas yra tarp aklos ištikimybės ir tikros realizacijos?

Ačiu jums labai

Ali

Atsakymas: Privalote klausti toliau

Kai jūs esate neužtikrintas, neturėtumėte priimti aklai. Jei trūksta užtikrintumo, turėtumėte toliau klausinėti dvasinio mokytojo ir atsidavusių tol, kol tobulai suvoksite Absolučios Tiesos mokslą.

 Kai žmogus asmeniškai patiria Krišnos tiesą, jo realizacija yra reali ir jo ištikimybė Krišnos sąmonės praktikoms būna paremta ta asmenine patirtimi, bet ne akla ištikimybe.

 Sankaršan Das Adhikari


Nebūk kvailys

 Kad ir ką darytumėte, neišvaistykite savo žmogaus gyvenimo kvailam materialių malonumų vaikymuisi. Vietoj to, turėtumėte sukoncentruoti savo energijas į aukščiausio gyvenimo tobulumo siekimą - savo pirminės, amžinai palaimingos, bebaimės tapatybės atgaivinimą meilės santykiuose su švytinčiu Aukščiausiu Asmeniu Jo nuostabiame transcendentiniame pasaulyje dvasiniame danguje. Ta nepaprasta karalystė visiškai laisva nuo bet kokio nerimo ir yra kupina begalinės įvairovės teikiančių malonumą meilės santykių.

Klausimas: Ar visos sielos iš pradžių buvo su Krišna?

 Ar mes, visos sielos, iš pradžių buvome su Krišna Jo aukščiausioje planetoje? Sakykime, kad atsidavęs grįžta į dvasinį pasaulį, ar vis dar išlieka šansas vėl nupulti? Ar, mes niekada nebuvome kartu su Krišna Jo aukščiausioje planetoje ir tai yra mūsų galutinis tikslas be jokios rizikos nupulti? Dėkui už sugaištą laiką.

 R. Kings

Atsakymas: Taip

 Visi mes, gyvenantys šiame materialiame pasaulyje, iš pradžių buvome su Krišna dvasiniame danguje, tarnaudami Jam kaip Jo atsidavę. Klaidingai pasinaudoję savo mažą pasirinkimo laisve, mes nupuolėme į gimimo ir mirties ciklą. Kaip kartais yra sakoma: "Kartą nusideginęs pirštus, daugiau jų nekiša į ugnį", jei mes suvokiame savo klaidą ir grįžtame atgal pas Dievą, tada daugiau nepadarysime tos pačios klaidos dar kartą. Žinoma, kadangi turime laisvą pasirinkimą amžinai, galėtume nupulti ir antrą kartą. Bet kas kištų rankas į ugnį kartą jau nusideginęs?

 Sankaršan Das Adhikari

 


Žinok kas esi

 

 Jūs turite sužinoti kas esate, nes kitu atveju jūsų visas gyvenimas bus prašvaistytas. Jei nesužinosite kas esate, jūsų energija bus panaudota netinkamai. Vietoj to, kad tarnautumėte viduje esančios sielos poreikiams, jūsų tarnystė apsiribos laikinu materialiu kūnu, kuris nors ir gyvas šiandien, rytoj pražus. Tokioje patetiškoje padėtyje randasi žmonių populiacija. Todėl visa bendruomenė turi būti apmokyta savęs pažinimo mokslo, kad kiekvienas galėtų žinoti kas jis yra ir tokiu būdu turėtų progą išnaudoti savo gyvybės jėgą tobulai, pasiekdamas aukščiausią laimę.

Klausimas: Ar Dievas yra žmogus?

Kai man buvo 19, aš turėjau klausimą, kuris buvo mane užvaldęs: ar Dievas yra žmogus?

Ar galite man atsakyti į šį klausimą?

Renė

Atsakymas: Aukščiausias Super Žmogus

Nors Dievas yra Aukščiausia Asmenybė ir apreiškia žmogišką pavidalą su dviem rankom, dviem kojom ir t.t. mes neturėtume galvoti, kad Jis paprastas žmogus kaip jūs ar aš, kurie esame pasmerkti gimti, mirti, senti ir sirgti. Jis Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo. Kadangi viskas, kas egzistuoja yra Jo energija, Jis yra viso pasaulio šaltinis. Nėra nieko, kas egzistuotų atskirai nuo to, ką Jis apreiškia iš Savo transcendentinio pavidalo.

Sankaršan Das Adhikari

 


Būk iki galo sąžiningas

 

 Tie pamokymai, ateinantys iš Šrimad Bhagavatam, kurie yra pilni transcendentinių begalinio Aukščiausio Viešpaties vardo, šlovės, pavidalų, žaidimų ir t.t. aprašymų, pripildyti transcendentinių žodžių, skirtų sukelti revoliuciją nedorame suklaidintos visuomenės gyvenime. Tokie transcendentiniai pamokymai, nors ir netobulai užrašyti, yra klausomi, dainuojami ir priimamami apsivaliusių žmonių, kurie yra iki galo sąžiningi. Kadangi tas, kuris nėra iki galo sąžiningas, niekada nesupras ir nesuvoks šių išaukštintų tiesų, mes turime siekti tobulo atvirumo, kad būtume palaiminti transcendentiniu susivokimu.

 Klausimas: Kaip užbaigti savo ratus?

 Aš kartoju 16 ratų Hare Krišna mantros ant japos karolių jau šešis mėnesius, taip pat seku reguliuojamaisiais principais. Taip pat gyvenu kartu su atsidavusiais penkias dienas per savaitę. Bet mano problema tame, kad grįžęs savaitgaliui namo, tampu tingus, o ypač rytais. Būtent dėl to kartais nesugebu užbaigti savo ratų ryte. Taip pat, jei pabundu per anksti ryte, mano protas užlieja mane daugybe kvailų minčių ir atsirandu giliai neišmanyme. Kaip įveikti šią problemą? Prašau padėkite man.

 A.M.

Atsakymas: Jokių pusryčių kol nesukartoti ratai

Paprasčiausiai nusistatykite, kad nevalgysite pusryčių tol, kol nesukartosite 16 ratų. Tai garantuos, kad sukartosite ratus kaip įmanoma anksčiau ryte. Jei užliesite savo protą šventais vardais kiekvieną rytą, jūsų protas užlies jus Krišnos sąmone visai dienai.

Sankaršan Das Adhikari


Sekantis puslapis >>>