Šventės


Šventės ir festivaliai yra viena įdomiausių vaišnavų gyvenimo dalis, jei kas ir nelabai sugeba palaikyti savo kasdieninę dvasinę praktiką šventės proga galima tikrai įsikvėpti, pasijusti pakylėtu.

Tikriausiai visų pirma reiktų pasigilinti į pačio žodžio “šventė” prasmę, bent jau lietuviškai tai labai gerai atspindi tikslą, kurio turėtų siekti žmogus kažką švęsdamas. Žodžio šaknis nurodo, kad “šventė” ar “švęsti” reiškia šventėti, kelti savo sąmonės lygį arba valytis nuo neigiamų savybių , ydų ir pan. Taigi kiekvienos tikros šventės įtaka žmogui yra tai, jog jis jaučia priartėjimą prie dvasinių dalykų, palengvėjimą, pakylėjimą, ramumą ir džiaugsmą, o kas įdomiausia, teisingai švęsdamas ir šventėdamas žmogus lengvai atsisako jam žalingų, neraminančių protą taip vadinamų “švenčių”. Taip pat viena svarbiausių tikrų švenčių pasekmių yra ir tai, jog santykiai tarp žmonių sustiprėja ir pagilėja, o Dievo suvokimas tampa paprastas ir aiškus.

Vaišnaviškos šventės visų pirma yra skirtos šlovinti Viešpatį, Jį patenkiniti ir maksimaliai paskirti save būtent Jam. Paprastai šiuolaikinės vaišnaviškos šventės susideda iš keleto kanoninių elementų: Viešpaties šlovinimo giesmėmis ir šventais vardais, pasakojimų apie Viešpatį, Jo malonės pagerbimu ragaujant sudvasintą maistą – prasadą. Nuostabiausia, kad tikri vaišnavai tai daro kas dien nors gal būt tai nevisada būna masiškas renginys. Mūsų dvasinis mokytojas A.Č. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sakydavo, - jei aš turėčiau pinigų aš kiekvieną dieną regnčiau didelį Harė Krišna festivalį. Skirtingų švenčių metu giesmės, pasakojimai ir prasado pagerbimas dar gali būti ir su kitais šventėjimo elementais, tokiais kaip Dievybių garbinimas, aukojimas, susilaikymas nuo tam tikrų dalykų (pasninkavimas), įvairių ritualų atlikimas, koncertas ar kultūrinė programa, kurioje atliekamas vaidinimas dvasine tematika ir kita. Žodžiu, rengėjai gali turėti daug kūrybinės vaizduotės.


Šiuo metu Lietuvoje jau vyksta nemažai Krišnos Sąmonės švenčių, festivalių ir renginių, ne į visus ir suspėsi, o kai kuriuos rengiame už šventyklos ribų , nes paprasčiausiai nebetelpame. Žemiau pateiksime pagrindines šventes ir kur dažniausiai jos rengiamos:


Gaura Purnima – Viešpaties Čaitanjos Mahaprabhu nužengimas. Vyksta kovo mėnesį. Rengiama salėjė.


Rama Navami – Viešpaties Ramačandros nužengimas. Vyksta balandžio mėnesį, dažniausia šventykloje.


Nrisimha Čaturdaši – Viešpaties Nrisimhos nužengimas. Vyksta gegužės mėnesį, kartais šventykloje, kartais salėjė.


Nirdžala Pandava Ekadaši – Vyksta birželio mėnesį. Rengiama šventykloje.


Padayatros festivalis – kelionė po Lietuvą, viešai giedant Šventą Vardą. Vyksta maždaug birželio mėnesį.


Ratha Yatra – Visatos Valdovo vežimų šventė. Gali vykti bet kurią vasaros dieną, Kaune Laisvės. al.


Pabaltijo Vaišnavų vasaros festivalis – Tarptautinis vaišnavų bendravimo ir įsikvėpimo festivalis, vyksta antroje vasaros pusėje, stovyklavietėje gamtoje.


Balaramos nužengimas – taip pat ir Šri Šri Nitai Gaura Čandra Kauno dievybių instaliacijos diena, rengiama kartais šventykloje, kartais salėjė.


Šri Krišna Džanmaštami – Viešpaties Krišnos nužengimas. Vyksta rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Rengiama salėjė.


A.Č Bhaktivedanta Svamio Šrilos Prabhupados atėjimas - ISKCON įkūrėjo, ačarjos, dvasinio mokytojo atėjmas.Vyksta iškart po Krišna Džanmaštami, šventykloje.


Radhaštami – Šrimati Radharani nužengimas. Vyksta rugsėjo mėnesį, šventykloje.


Vamana Dvadaši – Vamanadevos nužengimas. Vyksta rugsėjo mėnesį, šventykloje.


Govardhana ir Go pudža - Govardhano kalvos ir karvytės pagarbinimas. Vyksta spalio mėnesį, šventykloje.


A.Č Bhaktivedanta Svamio Šrilos Prabhupados išėjimas - ISKCON įkūrėjo, ačarjos, dvasinio mokytojo atėjmas. Vyksta lapkričio mėnesį, šventykloje.


Gita Džajanti – Bhagavad-gitos papasakojimo diena. Vyksta gruodžio mėnesį, šventykloje atvirų durų diena.


Naujųjų paminėjimas – švenčiama šventykloje.


Pabaltijo Vaišnavų žiemos festivalis – Tarptautinis vaišnavų bendravimo ir įsikvėpimo festivalis, vyksta antroje žiemos pusėje, salėjė Kaune.


Advaita Ačarjos nužengimas – Vyksta sausio, vasario mėnesiais, šventykloje.


Varaha Dvadaši – Viešpaties Varahadevos nužengimas, vyksta vasario mėnesį, šventykloje.


Nitjananda Trajodaši – Viešpaties Nitjanandos nužengimas, vyksta vasario mėnesį, dažniausiai šventykloje.


Taip pat švenčiama:

Ačarjų ir dvasinių mokytojų atėjimo ir išėjimo dienos.

Ekadaši dienos kurių metu pasninkaujama.


Tiek rengti tiek dalyvauti šiose šventėse yra nuostabu, pasinaudokite galimybe sušventėti. Atitinkamai pagal laiką informacijos ieškokite skyrelyje “Renginiai”.