Tikslai

Kauno miesto Krišnos Sąmonės religinė bendruomenė yra Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos (ISKCON) dalis, ir jos tikslas yra plėsti Krišnos Sąmonę tokią kokią ją pateikė A.Č. Bhaktivedanta Svami Prabhupada.

Kaip regioninis vienetas bendruomenė turi tokius ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus:

1. Skleisti Krišnos Sąmonę atliekant misionierišką veiklą Kaune ir Lietuvoje.

2. Palaikyti ir vystyti Šri Šri Nitai Gaura Čandra Dievybių garbinimą. Esant galimybei instaliuoti ir autoritetingai garbinti Džaganatha Baladeva Subhadra ir Radha Krišna Dievybes.

3. Sukurti harmoningą ir brandžią vaišnavų bendruomenę aplink Šri Šri Nitai Gaura Čandra ir kitas Dievybes kurios bus instaliuotos, kad parodyti dvasinio gyvenimo pavyzdį visuomenei.

4. Užbaigti statyti ankstesniųjų atsidavusiųjų pradėtą šventyklą dabartinėje šventyklos teritorijoje.