ŠRIMATI TULASI DEVI

Tulasi yra visos atsidavimo tarnybos veiklos esmė. Jos lapai, žiedai, žievė, šakos, kamienas ir jos šešėlis yra visiškai dvasiniai. Tas kuris užsitepa žemės nuo tulasi medelio šaknų ant savo kūno ir garbina Dievybę, gauna rezultatą tarsi būtų garbinęs kas dieną 100 dienų.

Tas kuris prisiartina prie namo ar sodo, kur auga tulasi medelis jis išsivaduoja nuo visų nuodėmingų reakcijų, įskaitant ir brahmano nužudymą.

Viešpats Krišna laimingai gyvena namuose ar mieste ar miške, kur yra Tulasi devi.

Viešpats Krišna ir pusdieviai gyvena tuose namuose, kur yra žemė nuo Tulasi medelio.

Tas, kuris garbina Viešpatį Krišną Tulasi lapeliais, išvaduoja savo protėvius nuo gimimų ir mirčių karalystės.

Tas, kuris įdeda į savo burną ar ant savo galvos uždeda Tulasi, pasiūlytų Krišnai lapelį, pasiekia Viešpaties Krišnos buveinę.

Kali jugoje, tas, kuris garbina, atsimena, prižiūri ir atlieka kirtaną prieš Tulasi medelį, sudegina visas nuodėmingos veiklos pasekmes ir greitai pasiekia Viešpaties Krišnos buveinę.

Tas, kuris atsimena Tulasi šlovę ir pasakoja apie ją kitiems, niekuomet iš naujo nebegims.

Šrimati Tulasi devi yra artimiausia Viešpaties Krišnos tarnaitė. Iš visų dalykų, kurie yra siūlomi Viešpačiui, tulasi lapelis Jam yra pats brangiausias. Todėl pats tobuliausias pasiūlymas ar arati Viešpačiui gali būti atlikta paprasčiausiai pasiūlius jam tyro vandens ir tulasi lapelį.

Tulasi lapeliai siūlomi Viešpaties pėdoms arba ant maisto.

Liesti tulasi galima tik švariam. Vayu purana sako, kad tas, kuris nenusimaudęs paliečia tulasi medelį, yra įžeidėjas, ir visa jo veikla tampa beverte.

Tulasi naudojama, kad padarytų mūsų garbinimą sėkmingu. Mes prašome tulasi, kad leistų mums geriau tarnauti Krišnai.

Tulasi gali būti siūloma tik Hari, Krišnai. Jei kas nors siūlo tulasi kitai asmenybei, jo nuodėmė prilygsta brahmano nužudymui. Garbinant Radha Krišnos Dievybes, tulasi nesiūloma netgi Radharani, kadangi ji yra Viešpaties energija, o ne pats Viešpats. Kiekvieną rytą nukritę tulasi lapeliai yra surenkami ir yra siūlomi Dievybėms, dedant ant bhogos (siūlomo maisto) ar ant Dievybių pėdų.

Tulasi brangesnė Viešpačiui nei Lakšmi. Ji atliko tokias dideles askezes, kad gautų Narayaną sau į vyrus, kad pats Višnu pakluso jos norui.

Garbindamas  tulasi, arba siūlydamas tulasi Viešpačiui žmogus labai greitai sunaikina savo nuodėmes, susikaupusias per šimtus tūkstančių gyvenimų.  Todėl labai svarbu yra eiti aplink tulasi ir laistyti tulasi. Šventyklose, kur stovi tulasi medeliai, kiekvieną rytą vyksta tulasi arati, kurios metu garbinamas tulasi medelis ir atsidavusieji dainuoja Šri Tulasi kirtaną. Po arati visi atsidavusieji eina ratu aplink tulasi medelį ir laisto medelį vandeniu su specialiu šaukšteliu. Eiti aplink tulasi palei laikrodžio rodyklę labai svarbu, nes tai sunaikina mūsų nuodėmių, kurias mes atlikome anksčiau, pasekmes.

Garbinant tulasi pujos metu naudojami:

smilkalai - dupa,

lempelė - dipa,

gėlė - pušpa

 

Tulasi turi aštuonis vardus: Vrinda, Vrindavani, Višvapavani, Višvapujita, Tulasi, Pušpasara, Nandini ir Krišna Jivani.

Tulasi pasirodė Kartikos mėnesio pilnaties dieną, todėl ši diena yra jos garbinimo diena.

 

Šri Tulasi-kirtana

     1.  namo namah tulasi! krsna-preyasi

          radha-krsna-seva pavo ei abhilasi

      2.  yse tomara sarana loy tara vancha pūrna hoy

          krpa kori koro tare vrndavana-vasi

      3.  mora ei abhilasa vilasa kunje dio vasa

          nayane heribo sada yugala-rūpa-rasi

      4.  ei nivedana dhara sakhira anugata koro

           seva-adhikara diye koro nija dasi

      5.  dina-krsna-dase koy ei yena mora hoy

           sri-radha-govinda-preme sada yena bhasi

(1)            O Tulasi, Krišnos numylėtine, aš lenkiuosi tau vėl ir vėl. Aš trokštu tarnauti Šri Šri Radha-Krišnai.

(2)            Kas atranda tavo prieglobstį, jo troškimai išsipildo. Suteikdama savo malonę jam, tu padarai jį Vrindavanos gyventoju.

(3)            Aš trokštu, kad tu man taip pat leistum gyventi malonumą teikiančiose Šri Vrindavana dhamos giraitėse. Tokiu būdu mano žvilgsnis visuomet galėtų stebėti nuostabius Radhos ir Krišnos žaidimus.

(4)            Aš prašau tavęs padaryti mane Vrajos piemenaičių pasekėju. Prašau, suteik man atsidavimo tarnystės privilegiją, padarydama mane savo pačios tarnaite.

(5)            Šis labiausiai puolęs ir žemiausias Krišnos tarnas meldžia: “ar galiu aš visuomet plaukti meilės Šri Radhai ir Krišnai bangose.”

Šri Tulasi Pranama

         vrndayai tulasi-devyai

             priyayai kesavasya ca

         visnu-bhakti-prade devi

             satyavatyai namo namah

Aš siūlau savo pagarbius nusilenkimus Vrindai, Šrimati Tulasi Devi, kuri yra labai brangi Viešpačiui Kešavai. O deive, tu suteiki atsidavimo tarnystę Viešpačiui Krišnai ir žinai aukščiausią tiesą.

 

Šrimati Tulasi devi

(Adaptuota pagal Bhakti Čaru Svami straipsnį)

Tulasi devi buvo piemenaitė Golokoje - dvasiniame pasaulyje. Ji buvo artima Šrimati Radharani, amžinos Krišnos sutuoktinės, draugė. Kartą Radharani pastebėjo, kad  Tulasi be jos leidimo žaidžia su Krišna. Radharani labai supyko ir prakeikė Tulasi devi gimti materialiame pasaulyje, Žemės planetoje žmogumi.

Gali kilti klausimas apie dvasinę Šrimati Radharani padėtį, galvojant, kad joje pasireiškė materialus pavydas. Tačiau istorijos eigoje, mes pastebėsime, kad iš tiesų anapus visų įvykių buvo Krišnos planas, kaip materialaus pasaulio gyventojams bei žemės žmonėms suteikti gėrį.

Išgirdusi prakeikimą, Tulasi devi taip išsigando, jog priėmė prieglobstį pas Viešpatį Krišną. Krišna nuramino ją sakydamas: “Nesijaudink. Paimk šį žmogaus kūną ir atlik askezes, taip tu vėl mane įgysi.”

Krišnos troškimu Tulasi gimė šioje žemės planetoje kaip karaliaus Dharmaradžio ir jo žmonos Madhavati duktė. Kadangi niekas negalėjo jai prilygti savo grožiu bei savybėmis, ją pavadino Tulasi - “neprilygstamoji”. Tulasi išėjo į mišką atlikti rūsčių askezių. Viešpats Brahma buvo patenkintas jos askezėmis ir pasiūlė jai bet kokį palaiminimą.

Tulasi papasakojo Viešpačiui Brahmai apie tai, kad ji buvo piemenaitė Vrindavane ir kad Šrimati Radharani ją prakeikė tapti žmogumi. Ji taip pat papasakojo jam, kad kai ji priėmė prieglobstį pas Viešpatį Krišną, jis užtikrino ją, kad atlikdama askezes ji galės gauti sau į vyrus patį Viešpatį Narajaną - asmeninį Krišnos pasireiškimą.

Tulasi tarė Brahmai: “Jei mano askezės suteikė tau malonumo, prašau, palaimink mane, kad aš galėčiau gauti sau į vyrus Narajaną”.

Viešpats Brahma tarė: “Piemenukas, kurį vadina Sudama, yra dalinė Krišnos ekspansija. Jį taip pat prakeikė Radharani, todėl jis gimė kaip demonas Šankasura. Kadangi Golokoje jis tave traukė, dabar Šankasura tu gali priimti sau už vyrą. Vėliau tu gausi Narajanos palaiminimą ir išsivaduosi. Tu tapsi pačia didingiausia iš visų gėlių ir būsi pati brangiausia Viešpačiui Narajanai. Tu tyra aukščiausiame laipsnyje ir todėl tu išvaduosi visą pasaulį. Nei vienas Viešpaties garbinimas be tavęs nebus laikomas išbaigtu.

Tada Viešpats Brahma davė jai Radha mantrą, susidedančią iš 16 skiemenų ir palaimino, kad ji bus tokia pat sėkminga kaip ir Šrimati Radharani. Po to Tulasi ištekėjo už demono Šankasuros.

Šankasura užkariavo rojines planetas ir išmetė iš dangaus pusdievius. Jis turėjo palaiminimą, kad tol, kol jo žmona bus ištikima jam, niekas negalės jo užmušti.

Pudieviai prisiartino prie Viešpaties Brahmos ir paprašė jo patarimo, kaip jiems nugalėti Šankasurą. Viešpats Brahma nukeliavo pas Viešpatį Šivą, o Viešpats Šivą nukeliavo patarimo pas Viešpatį Višnu į Vaikunthą.

Viešpats Višnu užtikrino pusdievius, taręs: “Nesibaiminkite, aš išpildysiu Tulasi troškimą įgyti mane. Todėl aš įgausiu Šankasuros pavidalą. Kada Tulasi taps neištikima savo vyrui, tada jūs galėsite jį užmušti.”

Viešpats Narajana įgavo Šankasuros pavidalą ir tokiu būdu išpildė Tulasi devi svajonę. Tuoj pat pusdieviai užmušė demoną Šankasurą. Kai Tulasi devi išgirdo, kad jos vyras buvo nužudytas, ji suprato, kad kažkas kitas atėjo pas ją jos vyro pavidalu ir suartėjo su ja.

Suvokusi, kad greičiausiai tai buvo Viešpats Narajana, ji prakeikė Jį tapti akmeniu. Tačiau Viešpats Narajana palaimino ją: “Tu gali palikti šitą kūną ir tapti man tokia pat brangi kaip Lakšmi.” Narajanos pavidale Viešpaties sutuoktinė yra Lakšmi. “Tegul tavo kūnas taps Gandhaki upe, o tavo plaukai taps Tulasi medeliais.”

Štai kodėl Viešpats Narajana gyvena Gandhaki upėje akmens pavidalu kaip Šalagrama Šilos inkarnacija. Tokiu būdu Viešpats Narajana amžinai susijęs su Tulasi devi kaip su Gandhaki upe ir kaip su pačiu švenčiausiu medeliu Tulasi.

Demonas Šankasura (kuris iš tiesų buvo piemenukas Sudama) tapo kriaukle Šankha. Šankha visuomet švari ir visuomet yra Viešpaties Narajanos rankoje.

Be Tulasi, Viešpaties Narajanos garbinimas negali būti užbaigiamas.

KLAUSIMAI

  1. Kodėl bhaktai garbina Tulasi devi?
  2. Kaip reikia atlikti arati Tulasi devi?
  3. Pacituokite Tulasi pranama mantrą sanskritu ir vertimą.
  4. Papasakokite Šrimati Tulasi devi apsireiškimo istoriją.